Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Życiorys św. Wawrzyńca

 

wawrzyniecŚwięty Wawrzyniec pochodził z Huesca (Hiszpania). Był synem Arencjusza i Pacjencji. Jako młodzieniec przybył do Rzymu. Nienagannym życiem zjednał sobie powszechne poważanie. Kiedy w 257 r. św. Sykstus został papieżem, wyświęcił św. Wawrzyńca na diakona. Mimo jego młodego wieku, wyznaczył go na pierwszego z ośmiu diakonów, którzy służyli w Kościele rzymskim. Powierzył mu pieczę nad majątkiem kościelnym i nad ubogimi.

 

W tym samym roku cesarz Walerian wydał dekret o prześladowaniu chrześcijan, nakazujący zabić wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. W roku następnym uwięziono św. Sykstusa. Gdy przyprowadzono go na egzekucję, św. Wawrzyniec podążał z nim pogrążony we łzach. Przed męczeńską śmiercią św. Sykstus polecił mu rozdzielić skarby Kościoła wśród biednych. Św. Wawrzyniec postąpił zgodnie z tym poleceniem. W tym czasie na utrzymaniu Kościoła rzymskiego oprócz kapłanów pozostawało 15 tys. biednych. Prefekt Rzymu rozkazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby Kościoła. Święty obiecał pokazać mu je. Nazajutrz zamiast przynieść srebro i złoto, przyprowadził biednych mówiąc: Oto nasze skarby, nasze perły i drogie kamienie. Kto tym ulubieńcom naszym dobrze świadczy, odbierze z lichwą zapłatę w niebie. Rozgniewany prefekt rozkazał poddać go torturze przypiekania ogniem. Rozkaz bezlitośnie wykonano, ale męczennik wzmocniony łaską bożą zniósł mężnie cierpienia.

 

wawrzyniec1Wawrzyniec zginął śmiercią męczeńską w 258 roku. Do ostatniego tchnienia modlił się o nawrócenie Rzymu, o to, aby Ewangelia mogła stąd rozszerzać się na cały świat. Kilku pogańskich senatorów, którzy byli świadkami egzekucji, patrząc na zachowanie Wawrzyńca w chwili śmierci, uwierzyło w Boga i przyjęło chrzest. Pochowali oni ciało św. Wawrzyńca.

 

Święto św. Wawrzyńca przypada na 10 sierpnia (łacińskie imię Laurentius, od wawrzyn (drzewo laurowe), atrybut - krata.

Uważany jest za patrona ubogich, piekarzy, kucharzy, studentów i bibliotekarzy, a przede wszystkim pszczelarzy, a także w chorobach reumatycznych i w czasie pożaru.

 

 

 

Modlitwa do Św. Wawrzyńca

 

Święty Wawrzyńcze,
zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski,
módl się za nami.
Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon.
Poszedłeś za Chrystusem służąc Kościołowi przy boku papieża.
Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II,
zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne,
których zarządzanie Tobie powierzono wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich.
Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo,
kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: "Oto są skarby Kościoła."
Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła,
posiadanie takiego konta zysków.
Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw,
ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego.
Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jako "mąż sprawiedliwy,
który obdarza ubogich."
Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu,
któremu przez całe życie służyłeś.
Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu.
"Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie,
skoro gasił żar ognia naturalnego".
Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności...