Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Wieś Wonieść najpóźniej od początków XIII należała do opatów benedyktyńskich w Lubiniu. Powstanie kościoła datuje się na  XIII w. Domniemać należy, że pierwszy kościół był drewniany. Pierwszy znany z zapisków  pleban Wonieścia to Mikołaj  z roku 1388 r. W archiwum klasztoru benedyktyńskiego znajdowały się dokumenty erekcyjne jednego z ołtarzy z 1447 r. Założycielem ołtarza był nobiles Iwan, dziedzic wsi Karmina, Gronowa i Jezierzyc.

     W XVI w. do parafii należało 10 miejscowości. Z akt wizytacyjnych biskupa Gnińskiego /1672 – 1683/ można wyczytać: „Kościół w Wonieściu jest parochialny, murowany, dachówką przykryty, pod tytułem św. Wawrzyńca, kolacyi przewielebnego Opata lubińskiego”.
     Wśród proboszczów parafii Wonieść wymienia się  ks. dr Jana Noskowicza, autora dzieł teologicznych między innymi dzieła Iudex ecclesiasticus wydanego w Poznaniu w 1650 r., późniejszego prefekta Seminarium Duchownego.
     Przy kościele w Wonieściu znajdują się groby trzech proboszczów: Antoniego Janczakowskiego †02.01.1872, Józefa Stagraczyńskiego †6.09.1905r., Teodora Bartscha  †18.10.1923r. W obozie w Dachau w 1942 r. zginął ks. Stanisław  Ciążyński proboszcz w Wonieściu od 1.01.1924 r., przedtem redaktor „Przewodnika Katolickiego”.
     Ks. Teodor Bartsch  i  Stanisław Ciążyński są wymieniani w książce „Wielkopolscy Księża Społecznicy” /Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Gniezno 1992. pod redakcją ks. prof. Mariana Banaszaka./
     W „Dziennikach” błogosławionego Edmunda Bojanowskiego wymieniona jest wioska Chełkowo, należąca do parafii, ponieważ Bł. Edmund przyjaźnił się z Anną i Michałem Skarżyńskimi. Można śmiało przypuszczać, że bł. Edmund Bojanowski bywał w kościele w Wonieściu.
     Kronika parafialna wymienia także jako  wikariusza ks. Aleksego Klawka, późniejszego prof. Akademii Teologicznej w Krakowie.
     Do 1999 r. w Wonieściu w parafii posługiwały Siostry Elżbietanki.
     Po II  wojnie proboszczami byli: ks. Julian Maruszewski od 1945 - 1960; ks. Leon Stępniak od 1960 – 1976; ks. Florian Deresiński 1976 – 1979; ks. Zygmunt Stachowski 1979 – 1994; ks. Leszek Marciniak 1994 – 1999; ks. Jan Chrzanowski 1999 - 2011; ks. Andrzej Sotek 2011- 2015; ks. Janusz Buduj 2015-.