Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Kościół parafialny mieści się w Wonieściu. Pierwotny drewniany kościół zbudowany został w XIII wieku. Ołtarz do niego ufundował w 1447 r. Iwan Karmiński, dziedzic Karmina, Gronowa i Jezierzyc. Murowany późnogotycki kościół wzniesiono w XVI wieku. W ciągu następnych dwóch stuleci był przebudowany. Pod koniec XIX wieku, w latach 1887 – 1890 za proboszczów: ks. Józefa Stagraczyńskiego i ks. Teodora Bartscha, został gruntownie przekształcony – podwyższony i powiększony. W następnych latach od zachodu dobudowano czterokondygnacyjną wieżę. W 1906 kościół został konsekrowany. W takim kształcie kościół przetrwał do dzisiaj. Jest budowlą neogotycką, orientowaną, murowaną, otynkowaną, nakrytą dwuspadowym dachem dachówkowym, na nim wieżyczka na sygnaturkę. Wewnątrz w prezbiterium i w zakrystii znajdują się gotyckie sklepienia krzyżowe, a w nawie kolebkowe. W prezbiterium z lewej strony ołtarza na ścianie namalowana jest również scena Bożego Narodzenia. W neogotyckim ołtarzu głównym w centrum umieszczona została rzeźba patrona parafii, którym jest św. Wawrzyniec, a po bokach obrazy Chrystusa wstępującego do nieba (z lewej) i Chrystusa Zmartwychwstałego (z prawej). W górnej kondygnacji znajdują się rzeźby świętych, między którymi w środku umieszczona jest Pieta. Na antepedium ołtarza umieszczona jest płaskorzeźba ze sceną Ostatniej Wieczerzy.  W kościele znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego, pochodząca z XVI w. oraz późnobarokowa chrzcielnica z końca XVIII wieku.