Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

mkidn  logo umww  logo pk 

Dnia 23.06.2012 rozpoczął się trzeci etap prac remontowych więźby dachowej i pseudosklepienia kościoła w Wonieściu. Remontowane jest pokrycie dachowe nawy głównej naszego kościoła. Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Starostwa Powiatu Kościańskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 150 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 15 tys. zł, kolejne 9 tys. zł ze Starostwa Powiatowego w Kościanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc, która przyspiesza ratowanie naszej świątyni.
Dnia 28.08.2012 zakończyliśmy szczęśliwie remont na dachu nawy głównej naszego kościoła. Wraz z parafianami składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, dzięki którym doszło do tego remontu.