Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Małżeństwo

Małżeństwo nie jest zwykłą umową ale sakramentem, będącym dla małżonków źródłem łaski Bożej.

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje

- udział w katechezie przedmałżeńskiej,

- uczestnictwo w poradni rodzinnej,

- przystąpienie do sakramentu pokuty - 2 razy.

Sposób zawarcia małżeństwa

Małżeństwo osób ochrzczonych lub gdy przynajmniej jedna ze stron została ochrzczona w Kościele katolickim zawierane jest według formy kanonicznej określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

Małżeństwo, ze względu na dobro małżonków, powinno posiadać także skutki cywilne.

Ślub kościelny zawiera się po uprzednim zawarciu kontraktu cywilnego lub równocześnie z kontraktem cywilnym jako tzw. ślub konkordatowy.

Liturgia sakramentu sprawowana jest podczas Mszy św.

Miejsce zawarcia małżeństwa

- parafia narzeczonej lub narzeczonego, gdzie jedno z nich mieszka przynajmniej 3 miesiące,

- inna parafia niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych, po uzyskaniu zgody biskupa lub własnego proboszcza.

Czas zawierania małżeństw

Małżeństwo można zwierać podczas całego roku kościelnego. W sytuacji gdy ślub miałby się odbyć w piątek lub w okresie Wielkiego Postu, należy przypomnieć nowożeńcom o szczególnym charakterze tego czasu.

Formalności w biurze parafialnym

Termin ślubu można uzgodnić z dużym wyprzedzeniem. 

Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z ks. proboszczem.

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,

- aktualna metryka chrztu do ślubu (z datą do 3 miesięcy wstecz), jeśli chrzest był poza parafią zawarcia małżeństwa,

- świadectwo bierzmowania (zwykle wpisane jest na metryce chrztu),

- ostatnie świadectwo katechizacji,

- zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach poradni rodzinnej,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące),

- akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

- w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka. 

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1601 - 1666.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055 - 1165.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 630 - 640.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 588 - 600.