Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Chrzest św. jest fundamentem życia chrześcijańskiego, umożliwiając przyjmowanie pozostałych sakramentów. Udzielany jest na Mszy św., co podkreśla jego związek z Eucharystią.

Czas i miejsce chrztu

Dziecko przyjmuje chrzest w kościele parafialnym rodziców. W przypadku chrztu w innym kościele, należy uzyskać zgodę swojego proboszcza.

Zgłoszenie chrztu

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się w biurze parafialnym, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, w celu ustalenia terminu.

Dziecko do chrztu zgłasza przynajmniej jeden z rodziców.

Dokumenty

- odpis aktu urodzenia dziecka,

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub był poza parafią,

- świadectwo ślubu cywilnego, jeśli rodzice zawarli tylko taki związek.

  

Jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez zobowiązań prawnych), a praktykują swoją wiarę w tym co dla nich możliwe, żąda się oświadczenia na piśmie od rodziców i chrzestnych, będącego zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Kiedy odmawia się chrztu

Nie udziela się chrztu, jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze. W takim przypadku odkłada się sakrament, wyjaśniając rodzicom przyczynę decyzji.

Dzieci, które nie otrzymały sakramentu chrztu, a ukończyły 7 rok życia i uczestniczą w katechezie szkolnej przygotowując się do przyjęcia Komunii św., otrzymują chrzest miesiąc przed I Komunią świętą.

Rodzice chrzestni

Wymagania wobec rodziców chrzestnych:

- ukończone 16 lat,

- przyjęty sakrament bierzmowania,

- praktykowanie wiary zgodnie z nauką Kościoła.

Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji.

Chrzestni spoza parafii, dostarczają zaświadczenie z parafii zamieszkania, o praktykowaniu wiary.

Chrzest osób dorosłych

Przygotowaniem do chrztu osób dorosłych zajmuje się Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu.

Adres:

ul. Głogowska 97

PL 60-265 Poznań

tel. +48 61 886 87 38

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213 - 1284.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 849 - 878.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 581 - 587.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 503 - 521.