Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych przyjmuje się w każdej poważniejszej chorobie, w podeszłym wieku, gdy niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości dopiero się zaczyna.

Jak udziela się sakramentu

Sakramentu udziela się przez namaszczenie olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. Namaszcza się ręce i głowę, będące znakiem całej ludzkiej osoby i wyrażające jej aktywność w świecie.

Skutki sakramentu

Sakrament namaszczenia udziela choremu łaski Ducha Świętego, która wspiera człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia do znoszenia cierpienia. Pomaga choremu zwalczyć zło i otrzymać odpuszczenie grzechów.

Komu udziela się sakramentu

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się:

- tym, którzy będąc przytomni na umyśle, przynajmniej pośrednio o to proszą,

- w razie wątpliwości, czy chory jest osobą wierzącą,

- w razie wątpliwości czy chory ma używanie rozumu,

- dzieciom w niebezpieczeństwie śmierci, o ile doszły do używania rozumu, 

- w razie wątpliwości czy chory faktycznie umarł - dodaje się wówczas do formuły sakramentalnej zwrot „jeśli żyjesz”.

Kiedy nie udziela się sakramentu

Namaszczenia chorych nie udziela się:

- chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim,

- po śmierci człowieka.

W przypadku śmierci kapłan może pomodlić się przy zmarłym wraz z jego bliskimi.

Wszystkich sakramentów udziela się osobom żywym.

Częstotliwość przyjmowania

Sakramentu udziela się ponownie, jeśli chory powrócił do zdrowia, lub jeśli w tej samej chorobie stan człowieka staje się krytyczny.

Przyjmowanie sakramentu namaszczenia w domu

W domu należy przygotować:

- nakryty białym obrusem stół,

- krzyż,

- świece,

- wodę święconą i kropidło,

- szklankę czystej wody do picia dla chorego i łyżeczkę.

Podczas sprawowania sakramentu rodzina modli się razem z kapłanem.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1499 - 1532.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 998 - 1007.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 620 - 624.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 569 - 576.