Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

 logo umww

 

Zakończony został pierwszy etap remontu kościoła. Na przedstawionych poniżej zdjęciach można zobaczyć zakres i charakter wykonanych prac remontowych.


Członkowie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej wraz z księdzem proboszczem pragną podziękować wszystkim ofiarodawcą za złożone ofiary.

Ogólny koszt wyniósł 97 tysięcy złotych. Do zapłaty pozostało 57 tysięcy. Kwotę zadłużenia pragniemy spłacić do końca czerwca 2010 roku. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich parafian z Wonieścia oraz zainteresowanych osób o większe zaangażowanie w składaniu ofiar na spłatę długu, gdyż ma to wpływ na przystąpienie do drugiego etapu remontu kościoła.

 

Nr konta parafialnego Bank Spółdzielczy Śmigiel  84 8667 0003 0002 2783 2000 0010

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansował remont kwotą 15 tysięcy złotych.

W roku 2009 wykonano pierwszy etap prac konstrukcyjnych, których celem było przywrócenie prawidłowych schematów statycznych konstrukcji więźby dachowej. W szczególności wyeliminowano działanie rozporu wiązarów pełnych na ściany kościoła. W tym zakresie wzmocniono węzły centralne oraz podporowe oraz zamontowano ściągi w wiązarach pełnych. Wzmocnienie węzłów centralnych w wiązarach pełnych wykonano za pomocą blach stalowych 10mm × 100 mm. Elementy łączone w węźle uzupełniono do pełnych przekrojów przez zastosowanie nakładek w elementach jednogałęziowych oraz wkładek w elementach dwugałęziowych. Nakładki i wypełnienia wklejono w drewno. Wymiary i kształty blach stalowych należy określono indywidualnie dla każdego węzła za pomocą szablonów wykonanych w skali 1 : 1. Blachy stalowe połączono z elementami  drewnianymi za pomocą pierścieni zębatych jednostronnych Bulldog. Wzmocnienie węzłów podporowych polegało na wzajemnym połączeniu zastrzału centralnego, krokwi oraz poziomego odcinka pierwotnej belki wiązarowej. Szczegół rozwiązania pokazany jest na rys. 10. Wzmocnienie węzła wykonano po zrekonstruowaniu przekrojów elementów drewnianych. Zastrzał i poziomy odcinek pierwotnej belki wiązarowej połączono za pomocą 3 śruby M 16. Celem tego połączenia jest dociśnięcie zastrzału do belki poziomej. Wykonanie i montaż ściągów. W wiązarach pełnych nad nawą zamontowano ściągi stalowe o przekroju okrągłym Ø 45 mm. Ściągi mocowano do węzła podporowego za pomocą złącza z blach stalowych o przekroju 12 mm × 100 mm. Blachy mocowano do elementów drewnianych za pomocą pierścieni zębatych jednostronnych Bulldog D = 95mm. Ściąg wykonano z trzech części łączonych za pomocą śrub rzymskich w miejscach ich podwieszenia do konstrukcji.

 

Na poniższych zdjęciach można zobaczyć stan sprzed remontu.

 

A poniższe zdjęcia przedstawiają częściowo zakresy wykonanych prac w 2009 roku.