Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Maryjny miesiąc maj

 

13

 

ZAPRASZAMY

 

 

Nabożeństwa majowe od poniedziałku do soboty o godz. 17.30,w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00

Nowenna do Matki Bożej – każda środa godz. 18.00

Apel Maryjny w soboty o godz. 20.00 na plebani.

Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót w pierwsze soboty miesiąca o godz. 7.30.

Różaniec Fatimski od 13 maja do 13 października co miesiąc.

 

 

 

 

Parafia św. Wawrzyńca w Wonieściu

Wielki Post 2018 rok

„Z Maryją przeżyjmy Wielki Post”

List do Parafian

 

1

 

 

Kochani Parafianie

 

Bardzo zachęcam, aby ze spokojem i uwagą, strona po stronie przeczytać list skierowany do każdego z Was, do każdego Ojca, każdej Matki, każdego dziecka, każdego chorego i każdego zagubionego. Czas Wielkiego Postu jest okazją aby każdy z nas spojrzał w swoje serce, w swoje życie, nie omijam również siebie jako Proboszcza. Jedynie w Maryi znajdziemy drogę do Jezusa i do otwarcia się w naszym trudnym życiu na Jego Miłość i walkę z szatanem, który coraz bardziej mąci w naszych sercach i naszych rodzinach, przez bardzo podchwytliwe propozycje. Z Maryją nikt jeszcze nie przegrał życia, a może to jest moja i Twoja szansa. Dlatego niebawem rozpoczynający się Wielki Post przeżyjmy z Maryją. Tematem naszych zamyśleń w realizowaniu w naszym życiu codziennym, to wezwania Matki Bożej do: pokuty, postu, modlitwy, jałmużny, zerwania z grzechem i nałogami oraz przebaczenie sobie i innym.

Zapraszam wszystkich do godnego przeżycia tych wielkich dni, każdy z nas powinien stanąć wraz z Maryją aż pod krzyżem Jezusa Chrystusa, by wraz z Nim Zmartwychwstać do nowego życia, życia innego, zmienionego, odnowionego, ale w cale nie łatwego bo przeciwnik nasz diabeł „krąży koło nas, by nas pożreć.”

Ks. kan. prob. Janusz Buduj

 

Słowo wstępne

 

Zanim Jezus pojawił się na tym świecie, został przez Boga powołany Jan Chrzciciel, którego zadaniem było przygotować lud na przyjście Mesjasza przez ogólnonarodową pokutę. Większość naszych Parafian żyje na poziomie zewnętrznych praktyk religijnych, ale nie ma intymnego doświadczenia spotkania z żywym Bogiem właśnie dlatego, że ich serca nie są przygotowane na Jego przyjście. Bóg nieustannie wzywa do pokuty jako warunku doświadczenia spotkania z Nim na poziomie przemieniającym życie osobiste i rodzinne. Jezus, głosząc Ewangelię, zawsze najpierw nawoływał do pokuty i nawrócenia, a potem dopiero do wiary w Ewangelię. Tak samo św. Piotr w pierwszym kazaniu po zesłaniu Ducha Świętego najpierw woła o pokutę, a dopiero potem obwieszcza, że przyjdzie Duch Święty i przemieni życie pierwszych wierzących. Kolejność jest bardzo ważna, tak zaplanował ją Bóg w Piśmie Świętym. Pokuta jest jedną z najważniejszych praktyk chrześcijańskich, niestety dziś marginalizowanych, ale też dlatego, że nie do końca rozumianych.

Najbardziej niszczy nas, Polaków, także naszą wspólnotę parafialną, traktowanie chrześcijaństwa jako religii zakazów i nakazów oraz sakramentów jako rytuałów. Wiary traktowanej jako tradycja, a nie przeżywanie intymności w relacji z Bogiem. Taka religijność jest bardzo podobna do religijności Żydów przed przyjściem Jezusa. Dlatego nie wydaje ona owoców. Dlatego też w naszej ojczyźnie, w naszej parafi i naszych rodzinach jest potężny rozdźwięk pomiędzy ludźmi uważającymi się za wierzących, chodzących do kościoła, a ich postępowaniem na co dzień, które w wielu sytuacjach nie różni się niczym od życia i priorytetów życiowych tzw. niewierzących. Musimy mieć świadomość, jak odmiennie od nas Jezus widzi to, co ukryte w naszych sercach pod płaszczykiem zewnętrznej religijności. Mówi do polskich świętych, takich jak św. Faustyna czy Rozalia Celakówna, że ludzie popełniają bardzo ciężkie grzechy, których konsekwencje spadną na nas i zniszczą nas, jeśli się nie nawrócimy. Szczególnie ciężkie grzechy, o których mówi Jezus, to grzechy nieczystości, aborcji, nienawiści, obojętności na drugiego, zawiści. Nie możemy ciągle kryć się za udawaniem, że jest wszystko dobrze, bo tylu ludzi ciągle chodzi do kościoła, na katechezę, chrzci dzieci itd. Kiedy do Jezusa przyszli zszokowani ludzie, informując, że w czasie rytuałów religijnych odprawianych w świątyni niespodziewanie wkroczyli Rzymianie i zabili składających ofiary Galilejczyków, odpowiedź Jezusa jest równie szokująca: „Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy podobnie zginiecie. Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I to słowo „zginiecie” użyte jest w kontekście śmierci wiecznej, wiecznego potępienia.

Celem misji Jezusa było całkowite przebaczenie grzechów ludzkości przez dzieło krzyża i zmartwychwstania. Jednocześnie miłosierny Jezus jest zaskakująco surowy, kiedy wypowiada słowa o karze, którą sprowadza na siebie ktoś, kto nie chce z serca przebaczyć drugiemu człowiekowi. Wszyscy znamy modlitwę „Ojcze nasz”, ale być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w pewnym momencie prosimy Boga, żeby przebaczył nam grzechy dokładnie tak, jak my przebaczamy naszym winowajcom. Chcemy, żeby Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy i całkowicie o nich zapomniał, ale nie robimy tego w stosunku do tych, którzy zawinili wobec nas. Jak byśmy się czuli, gdybyśmy w czasie spowiedzi otrzymali łaskę ujrzenia spowiadającego nas Jezusa i na końcu usłyszelibyśmy od Niego: przebaczam ci, ale nigdy nie będzie tak jak dawniej, przebaczam ci, ale nie chcę mieć już z tobą nic wspólnego, przebaczam ci, ale nigdy nie będę się do ciebie odzywał; przykłady odpowiedzi można by mnożyć. Czy my, Kochani Parafianie, nie przebaczamy naszym winowajcom właśnie tak? A potem dziwimy się, że dotykają nas same nieszczęścia w rodzinie, w małżeństwie, w różnych innych sytuacjach życiowych, a są to po prostu często konsekwencje naszego połowicznego, warunkowego przebaczania, które nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijańskim przebaczeniem. Dlatego, jeśli chcemy mieć pełne, obfite błogosławieństwo Boga w naszym życiu, musimy nauczyć się przebaczać drugiemu człowiekowi, tak jak Bóg nam wszystko i całkowicie przebacza. Z serca błogosławię każdemu z Was i wspólnie zapraszam do odkrycia Jezusa przez Maryję w tym nadchodzącym Wielkim Poście.

 

Wasz Proboszcz        

 

 

 

ŚRODA POPIELCOWA 14 LUTY 2018R.

 

2

 

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu pod hasłem –

„ Z Maryją przeżywamy Wielki Post”.

 

Każdy Kochani Parafianie, kto chce podjąć próbę wezwania Maryi do szczerej zmiany swojego życia, niech zacznie od środy popielcowej w naszej parafii szczególnym aktem pokuty i nawrócenia, osobiście w sposób świadomy. Poszczególne zaś niedziele i tygodnie Wielkiego Postu uczyńmy dla siebie rzeczywistymi rekolekcjami w naszym życiu. W każdą niedzielę rozważać będziemy nową drogę nawrócenia, a w tym pomoże nam Matka Boża nasza Królowa.

 

ZAPRASZAM W ŚRODĘ POPIELCOWĄ

 

Msze św. pokutne z obrzędem posypania głów popiołem, na znak, że pragniemy w tym czasie coś więcej zrobić w drodze naszego nawracania o godz. :

 

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00

 

Przez cały dzień będzie w naszym kościele wystawiony Najświętszy Sakrament, aby wejść do naszej świątyni i powiedzieć w ciszy Jezusowi, Maryi i Józefowi – zajmijcie się mną, oddaję się Wam.

 

W dzisiejszym dniu obowiązuje nas wszystkich post ścisły od którego nie ma dyspensy, a składka ze wszystkich Mszy św. jako jałmużna przeznaczona będzie na Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Przez cały Wielki Post jest okazja do spowiedzi przed każdą Mszą.

 

i Niedziela Wielkiego Postu 18 luty 2018 r.

 

3

Hasło Wielkiego Postu: „Z Maryją przeżywamy Wielki Post”

Temat zamyślenia I Niedzieli –„Pokuta”

 

ZAPRASZAM                                                                                                                                              Sob. godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Niedz. godz. 7.40. -Godzinki

godz. 8.00. – Msza św. z nauką

godz. 9.30. – Msza św. dla dzieci( szczególnie zapraszam rodziców wraz z dziećmi z klas 0 i 1 – dokonam aktu oddania tych dzieci Matce Bożej.)

godz. 10.30. – różaniec w intencji jubilatów naszej parafii.

godz. 11.00. – Msza św. z nauką( szczególnie zapraszam jubilatów obchodzących w tym roku 1 i 5 rok Jubileuszu Małżeńskiego)                                                                                                                                                      godz. 11.45. – Gorzkie Żale.

I   TYDZIEŃ Wielkiego Postu

Pon. 19.02. – godz. 17.00 – Adoracja w ciszy

godz. 17.30 – Modlitwa uniżenia czyli leżenie krzyżem.

godz. 18.00 – Msza św. o uwolnienie i uzdrowienie z nakładaniem rąk kapłana.

Wtorek. 20.02. – godz. 17.30 – Droga Krzyżowa dla zagubionych i szukających Boga w swoim życiu

godz. 18.00 – Msza św. w zupełnej ciszy dla zagubionych.

Środa. 21.02. – godz. 17.30. – różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. z nowenną do Matki Bożej.

Czwartek. 22.02. – godz. 17.30. – nabożeństwo do św. Józefa w intencji mężów o ojców naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. do św. Józefa za mężów i ojców.

Piątek. 23.02. – godz. 10.00. – Msza św. i Droga Krzyżowa za chorych, cierpiących, starszych, emerytów, rencistów.                                                                                                                                                                                   godz. 17.00. – Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 17.45. - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

godz. 18.00. – Msza św. i Droga krzyżowa dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży.

Sobota. 24.02. – godz. 9.00 – Msza św. i nabożeństwo do N. Serca Maryi

godz. 17.00 – Msza św. w Parsku

godz. 18.00 – Msza św. z nauką

 

 

 iI Niedziela Wielkiego Postu 25 luty 2018 r.

 

4

 

Hasło Wielkiego Postu: „Z Maryją przeżywamy Wielki Post”

Temat zamyślenia II Niedzieli „Post”

 

ZAPRASZAM

Sob. godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Niedz. godz. 7.40. – Godzinki

godz. 8.00. – Msza św. z nauką

godz. 9.30. – Msza św. dla dzieci( szczególnie zapraszam rodziców wraz z dziećmi z klas 2 i 3 – dokonam aktu oddania tych dzieci Matce Bożej.)

godz. 10.30. – różaniec w intencji jubilatów naszej parafii.

godz. 11.00. – Msza św. z nauką( szczególnie zapraszam jubilatów obchodzących w tym roku 10 i 15 rok Jubileuszu Małżeńskiego)

godz. 11.45. – Gorzkie Żale.

iI   TYDZIEŃ Wielkiego Postu

Pon. 26.02. – godz. 17.00 – Adoracja w ciszy

godz. 17.30 – Modlitwa uniżenia czyli leżenie krzyżem.

godz. 18.00 – Msza św. o uwolnienie i uzdrowienie z nakładaniem rąk kapłana.

Wtorek. 27.02. – godz. 17.30 – Droga Krzyżowa dla zagubionych i szukających Boga w swoim życiu

godz. 18.00 – Msza św. w zupełnej ciszy dla zagubionych.

Środa. 28.02. – godz. 17.30. – różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. z nowenną do Matki Bożej.

Czwartek. 1.03. – godz. 17.30. – nabożeństwo do św. Józefa w intencji mężów o ojców naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. do św. Józefa za mężów i ojców.

Piątek. 2.03. – godz. 10.00. – Msza św. i Droga Krzyżowa za chorych, cierpiących, starszych, emerytów, rencistów.

godz. 17.00. – Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 17.45. - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

godz. 18.00. – Msza św. i Droga krzyżowa dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży.

3.03. – godz. 9.00 – Msza św. i nabożeństwo do N. Serca Maryi

godz. 17.00 – Msza św. w Parsku

godz. 18.00 – Msza św. z nauką.

 

iII Niedziela Wielkiego Postu 4 marca 2018 r.

 

5

 

Hasło Wielkiego Postu: „Z Maryją przeżywamy Wielki Post”

Temat zamyślenia III Niedzieli „Modlitwa”

 

ZAPRASZAM

Sob. godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Niedz. godz. 7.40. – Godzinki

godz. 8.00. – Msza św. z nauką

godz. 9.30. – Msza św. dla dzieci( szczególnie zapraszam rodziców wraz z dziećmi z klas 4 i 5 – dokonam aktu oddania tych dzieci Matce Bożej.)

godz. 10.30. – różaniec w intencji jubilatów naszej parafii.

godz. 11.00. – Msza św. z nauką( szczególnie zapraszam jubilatów obchodzących w tym roku 20 i 25 rok Jubileuszu Małżeńskiego)

godz. 11.45. – Gorzkie Żale.

iII   TYDZIEŃ Wielkiego Postu

Pon. 5.03. – godz. 17.00 – Adoracja w ciszy

godz. 17.30 – Modlitwa uniżenia czyli leżenie krzyżem.

18.00 – Msza św. o uwolnienie i uzdrowienie z nakładaniem rąk kapłana.

Wtorek. 6.03. – godz. 17.30 – Droga Krzyżowa dla zagubionych i szukających Boga w swoim życiu

godz. 18.00 – Msza św. w zupełnej ciszy dla zagubionych.

Środa. 7.03. – godz. 17.30. – różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. z nowenną do Matki Bożej.

Czwartek. 8.03. – godz. 17.30. – nabożeństwo do św. Józefa w intencji mężów o ojców naszej parafii.

18.00. – Msza św. do św. Józefa za mężów i ojców.

Piątek. 9.03. – godz. 10.00. – Msza św. i Droga Krzyżowa za chorych, cierpiących, starszych, emerytów, rencistów.

godz. 17.00. – Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 17.45. - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

godz. 18.00. – Msza św. i Droga krzyżowa dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży.

Sobota. 10.03. – godz. 9.00 – Msza św. i nabożeństwo do N. Serca Maryi

godz. 17.00 – Msza św. w Parsku

godz. 18.00 – Msza św. z nauką

 

 

iV Niedziela Wielkiego Postu 11 marca 2018 r.

 

6

 

Hasło Wielkiego Postu: „Z Maryją przeżywamy Wielki Post"

Temat zamyślenia IV Niedzieli „Jałmużna”

 

ZAPRASZAM

Sob. godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Niedz. godz. 7.40. – Godzinki

godz. 8.00. – Msza św. z nauką

godz. 9.30. – Msza św. dla dzieci( szczególnie zapraszam rodziców wraz z dziećmi z klas 6 i 7 – dokonam aktu oddania tych dzieci Matce Bożej.)

godz. 10.30. – różaniec w intencji jubilatów naszej parafii.

godz. 11.00. – Msza św. z nauką( szczególnie zapraszam jubilatów obchodzących w tym roku 30 i 35 rok Jubileuszu Małżeńskiego)

godz. 11.45. – Gorzkie Żale.

iV   TYDZIEŃ Wielkiego Postu

Pon. 12.03. – godz. 17.00 – Adoracja w ciszy

godz. 17.30 – Modlitwa uniżenia czyli leżenie krzyżem.

godz. 18.00 – Msza św. o uwolnienie i uzdrowienie z nakładaniem rąk kapłana.

Wtorek. 13.03. – godz. 17.30 – Droga Krzyżowa dla zagubionych i szukających Boga w swoim życiu

godz. 18.00 – Msza św. w zupełnej ciszy dla zagubionych.

Środa. 14.03. – godz. 17.30. – różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. z nowenną do Matki Bożej.

15.03. – godz. 17.30. – nabożeństwo do św. Józefa w intencji mężów o ojców naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. do św. Józefa za mężów i ojców.

Piątek. 16.03. – godz. 10.00. – Msza św. i Droga Krzyżowa za chorych, cierpiących, starszych, emerytów, rencistów.

godz. 17.00. – Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 17.45. - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

godz. 18.00. – Msza św. i Droga krzyżowa dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży.

Sobota. 17.03. – godz. 9.00 – Msza św. i nabożeństwo do N. Serca Maryi

godz. 17.00 – Msza św. w Parsku

godz. 18.00 – Msza św. z nauką

 

 

v Niedziela Wielkiego Postu 18 marca 2018 r.

 

7

 

Hasło Wielkiego Postu: „Z Maryją przeżywamy Wielki Post”

Temat zamyślenia V Niedzieli –„Zerwanie z grzechem i nałogiem”

 

ZAPRASZAM

Sob. godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Niedz. godz. 7.40. – Godzinki

godz. 8.00. – Msza św. z nauką

godz. 9.30. – Msza św. dla dzieci( szczególnie zapraszam rodziców wraz z dziećmi z klas 8 i młodzież starsza – dokonam aktu oddania dzieci Matce Bożej.)

10.30. – różaniec w intencji jubilatów naszej parafii.

godz. 11.00. – Msza św. z nauką( szczególnie zapraszam jubilatów obchodzących w tym roku 40 i 45 rok Jubileuszu Małżeńskiego)

godz. 11.45. – Gorzkie Żale.

v   TYDZIEŃ Wielkiego Postu

Pon. 19.03. – godz. 17.00 – Adoracja w ciszy

godz. 17.30 – Modlitwa uniżenia czyli leżenie krzyżem.

godz. 18.00 – Msza św. o uwolnienie i uzdrowienie z nakładaniem rąk kapłana.

Wtorek. 20.03. – godz. 17.30 – Droga Krzyżowa dla zagubionych i szukających Boga w swoim życiu

godz. 18.00 – Msza św. w zupełnej ciszy dla zagubionych.

Środa. 21.03. – godz. 17.30. – różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. z nowenną do Matki Bożej.

Czwartek. 22.03. – godz. 17.30. – nabożeństwo do św. Józefa w intencji mężów o ojców naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. do św. Józefa za mężów i ojców.

Piątek. 23.03. – godz. 10.00. – Msza św. i Droga Krzyżowa za chorych, cierpiących, starszych, emerytów, rencistów.

godz. 17.00. – Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 17.45. - Koronka do Bożego Miłosierdzia.

godz. 18.00. – Msza św. i Droga krzyżowa dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży.

Sobota. 24.03. – godz. 9.00 – Msza św. i nabożeństwo do N. Serca Maryi

godz. 17.00 – Msza św. w Parsku

godz. 18.00 – Msza św. z nauką

 

 

vi Niedziela Wielkiego Postu 25 marca 2018 r.

 

8

 

Hasło Wielkiego Postu: „Z Maryją przeżywamy Wielki Post”

Temat zamyślenia VI Niedzieli „Przebaczenie”

 

ZAPRASZAM

godz. 18.00 – Msza św. z nauką

Niedz. godz. 7.40. – Godzinki

godz. 8.00. – Msza św. z nauką

godz. 9.30. – Msza św. dla dzieci( szczególnie zapraszam rodziców wraz z dziećmi niemowlaki i przedszkolne – dokonam aktu oddania tych dzieci Matce Bożej.)

godz. 10.30. – różaniec w intencji jubilatów naszej parafii.

godz. 11.00. – Msza św. z nauką( szczególnie zapraszam jubilatów obchodzących w tym roku 50 i więcej lat Jubileuszu Małżeńskiego)

godz. 11.45. – Gorzkie Żale.

vi   TYDZIEŃ Wielkiego Postu -Wielki TydzieŃ

Wielki Poniedziałek 26.03. – godz. 17.00 – Adoracja w ciszy

godz. 17.30 – Modlitwa uniżenia czyli leżenie krzyżem.

godz. 18.00 – Msza św. o uwolnienie i uzdrowienie z nakładaniem rąk kapłana.

Wielki Wtorek – 27.03 - godz. 17.30 – Droga Krzyżowa dla zagubionych i szukających Boga w swoim życiu

godz. 18.00 – Msza św. w zupełnej ciszy dla zagubionych.

Wielki Wtorek - 27.03. - Dzień spowiedzi dla całej wspólnoty parafialnej

7.00       -   8.00 – Ks. Proboszcz

14.30   -   15.30 – kapłani goście

16.00   -   17.30 – kapłani goście

18.30   -   19.30 – Ks. Proboszcz

Komunia św. będzie udzielana co 15 minut. Bardzo prosimy o skorzystanie w tym dniu z sakramentu pojednania.

 

 

Wielka Środa 28.03. – godz. 17.30. – różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

godz. 18.00. – Msza św. z nowenną do Matki Bożej.

W środę 28.03 od godz. 8.00 – świąteczny objazd chorych.

 

 

9

 

Wielki Czwartek. 29.03.

godz.   8.00 – wspólna modlitwa Kościoła – Jutrznia.

godz. 18.00 - wspólny Różaniec w intencji parafian.

godz. 19.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej – rozpocznie świętowanie Triduum Paschalnego. W tej uroczystej Mszy Świętej przez czytania biblijne, obrzęd umycia nóg, słowa modlitwy eucharystycznej, jeszcze bardziej możemy wejść z Chrystusem i Apostołami do Wieczernika. Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem do tzw. Ciemnicy i śpiew I części Gorzkich Żali. W ten wieczór jest bardzo ważne, byśmy trwali na modlitwie dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa, byśmy z Chrystusem przeżyli Jego konanie w Ogrójcu. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy będzie trwała do godz. 2100.

 

10

 

Wielki Piątek. 30.03.

Godz.   800 - wspólna modlitwa Kościoła – Jutrznia

Godz. 1500 – w godzinie śmierci Pana Jezusa, w naszym kościele Droga Krzyżowa, a po niej rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia – odmówimy Koronkę.

Godz. 1830 – wspólny Różaniec w intencji parafian.

Godz. 1900 - liturgia na cześć Męki Pańskiej. Czytanie Pasji wg św. Jana, wywyższenie i adoracja Krzyża, Komunia Święta i tzw. pogrzeb Chrystusa, czyli procesja przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Śpiew Gorzkich Żali – część II i III, adoracja przy Grobie do godz.22.00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma od niego żadnej dyspensy.

 

11

 

Wielka Sobota. 31.03.

Godz. 800 - Jutrznia wspólna modlitwa Kościoła. W tym dniu wspominamy spoczynek Chrystusa w Grobie. (Adoracja przy Grobie wg planu poniżej).

 

Plan czuwania przy Grobie Pańskim

 

Czas czuwania Poszczególne grupy
   8.00   -   9.00 Wspólna Jutrznia.
   9.00 – 10.00 Karmin
10.00 – 11.00 Spławie i Parsko
11.00 – 12.00 Jezierzyce
12.00 – 13.00 Chełkowo
13.00 – 14.00 Dzieci z Ks. Proboszczem
14.00 – 15.00 Zygmuntowo i Żydowo
15.00 – 16.00 Gniewowo
16.00 – 17.00 Stara Przysieka I
17.00 – 18.00 Stara Przysieka II
18.00 – 19.00 Wonieść
19.00 – 20.00 Młodzież
20.00 – 21.00 Wspólny Różaniec

 

 

Zgodnie ze starą tradycją w Wielką Sobotę święcimy potrawy. Dawniej liturgia była sprawowana już rano. W czasie tej liturgii uroczyście święcono wodę chrzcielną. Nią u początku chrześcijaństwa w Polsce, święcono pokarmy, by były spożywane nie na cześć bożków pogańskich, ale na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego. W naszych czasach święcenie potraw w Wielką Sobotę jest bardziej popularne niż opłatek wigilijny.

Święcenie pokarmów od godz. 9.00 – poszczególne wioski. Święcenie pokarmów w kościele w Wonieściu godz. 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

Po obrzędzie poświęcenia pokarmów zachęca się do krótkiego adorowania Chrystusowi Panu w Grobie.

 

Wielkanoc 31.03. - Wigilia Paschalna

Największą uroczystością chrześcijaństwa jest Zmartwychwstanie Pana

Jezusa, przeżywane i obchodzone przede wszystkim w noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę.

O godz. 21.00   rozpoczniemy w naszym kościele liturgię Wigilii Paschalnej. Pierwsza jej część to liturgia światła. Przed kościołem zostanie poświęcony ogień, od niego zapalony i poświęcony paschał. Od paschału zapalimy w kościele nasze świece. Odśpiewany przy paschale hymn pochwalny – dzieła stworzenia i odkupienia, zakończy tę część liturgii. Dalej liturgia słowa, czytania Starego Testamentu, list św. Pawła i Ewangelia o Zmartwychwstaniu. Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna(uroczyście poświęcimy nową, odnowioną chrzcielnicę): wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, poświęcenie wody chrzcielnej i pokropienie nią zgromadzonych w kościele. Po niej następuje liturgia Eucharystii. Na jej zakończenie – uroczysta procesja Rezurekcyjna. Niesiemy w monstrancji i w naszych sercach Ciało Chrystusa dla nas ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Śpiew Te Deum - Ciebie Boga wysławiamy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy tę uroczystość.

 

 

 

12

 

 

Niedziela Wielkanocna 1.04.2018.

Msze św.     9.30 i 11.00

Parsko godz. 8.00

 

Poniedziałek Wielkanoc 2.04.2018.

Msze św. 8.00, 9.30, 11.00

Parsko godz.12.15

(Dzień modlitw w intencji KUL)

 

Niedziela Miłosierdzia 8.04.2018 rok

Msze św. 8.00, 9.30, 11.00, 19.00

Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu

dla naszej Parafii

 

13

 

Plan adoracji

Czas czuwania Poszczególne grupy
12.00 – 13.00 Chełkowo   Karmin
13.00 – 14.00 Jezierzyce Spławie
14.00 – 15.00 Zygmuntowo Żydowo
15.00 – 16.00 Gniewowo Parsko
16.00 – 17.00 Stara Przysieka I
17.00 – 18.00 Stara Przysieka II
18.00 – 19.00 Wonieść – zakończenie adoracji

 

 

 

Czym jest moc sakramentu małżeństwa?

Mąż przyszedł z opętaną kobietą na egzorcyzm. Straszliwa siła, straszne opętanie. Sześciu potężnych mężczyzn nie było w stanie jej utrzymać i kiedy zaczął się egzorcyzm, natychmiast wyrzuciła ręce i sześciu facetów poleciało na ścianę. Zaczęła biec z kościoła, wybiegła na ulicę potwornie rycząc. Uparł się mąż, klęknął szybko przy egzorcyście i powiedział “Księże, ksiądz odmówi nade mną egzorcyzmy. Przecież to jest moja żona! Jedno ciało. Już nie ma ona i ja. Jesteśmy my. Jedno serce, jedna dusza. Połączeni na zawsze razem.” I ksiądz zaczął odmawiać egzorcyzm nad nim i w tym momencie ta kobieta upadła, zupełnie sparaliżowana została przyniesiona przed ołtarz. Egzorcyzm został odprawiony nad mężczyzną do końca. Kobieta została całkowicie uwolniona.

Wy rodzice, mężu, żono macie moc uwalniania od złych duchów, swojego męża, swoją żonę! Widzisz, że Twój mąż  przestaje Cię kochać, że zakochuje się w jakiejś innej kobiecie, że coraz częściej pije…. Masz moc , w Imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa łamać moc więzów duchowych i emocjonalnych albo seksualnych i oddalić grzech pomiędzy Twoim mężem, a tą kobietą, tym nałogiem…

Możesz tak się modlić:                                                                                                                              Panie Jezu, W Imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa ja żona łamię i rozrywam więzy duchowo emocjonalne i seksualne pomiędzy moim mężem a Tą kobietą(tym nałogiem….). W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

I będziesz zdumiona efektami. Tak możesz modlić się nad alkoholikiem, tak możesz się modlić nad kimś kto się stoczył w grzech jakiegoś nałogu, w ten sposób … Doświadczysz, mocy modlitwy małżeńskiej,  gdzie nawet egzorcysta nie jest w stanie uwolnić od złego ducha kogoś, a moc błogosławiąc mąż żonę a żona błogosławiąc męża, uzyskuje to za pomocą krótkiej czasami modlitwy, wprowadza w wielkie zdumienie.

Wersja modlitwy dla męża może wyglądać tak:

Panie Jezu, W Imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa ja mąż łamię i rozrywam więzy duchowo emocjonalne i seksualne pomiędzy moją żoną a Tym mężczyzną(tym nałogiem…). W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do codziennego odmawiania                                                                                                     1.Modlitwa męża za żonę 2. modlitwa żony za męża 3. modlitwa rodziców za dzieci                           4.modlitwa dzieci za rodziców

1.Dziękuję Ci Panie za moją żonę. Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno, wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi, wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w Sakramencie Małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój. Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia. Spraw, żebyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą, umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć. Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił. Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci. Chcę, żeby była ze mną-szczęśliwa.

2.Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża. Za jego miłość, za dobro, które mi daje. Za to, że dzięki Sakramentowi Małżeństwa możemy tworzyć jedno Ciało. Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi. Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli. Uświęcaj Boże, naszą miłość. Proszę o wierność dla niego i dla mnie. Proszę o bliskość, która wyrażą i umacnia miłość. Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie. Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość. Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem. Chcę jego szczęścia.

3.Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. Dziękujemy za wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś jak Maryi. Dziękujemy Ci za nasze dzieci, za ten cudowny owoc naszej miłości. Tobie zawierzamy ich teraźniejszość i przyszłość.Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, prosimy Cię, Boże, abyśmy stanęli na wysokości zadania i byli dobrymi rodzicami. Abyśmy umieli żyć Bogiem i naszym dzieciom przekazali prawdę o Twojej miłości. Prosimy, weź w opiekę nasze dzieci i spraw, aby nigdy nie utraciły wiary - najcenniejszego skarbu, jakim obdarzasz człowieka. Amen.

4.Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie, bezwarunkową miłość do mnie i za ich troskę o moje codzienne potrzeby. Proszę Cię, abyś obdarzył ich dobrym zdrowiem i błogosławił ich pracy. Proszę Cię, naucz mnie okazywać im wdzięczność i spraw, bym nigdy ich nie zawiódł. Pomóż mi cierpliwie, z miłością i szacunkiem trwać przy nich w chwilach trudnych, w cierpieniu, chorobie i starości. A gdy przyjdzie godzina śmierci, przyjmij ich, Panie, do swego królestwa. Amen.

 

Rachunek sumienia do dobrego przeżycia sakramentu pojednania.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty wiesz wszystko. Znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Proszę, otwórz moje serce, abym zło, które jest we mnie dobrze rozpoznał. Spraw, bym potrafił, z miłości do Boga i wszystkiego, co dobre, szczerze za nie żałować. Dodaj mi też odwagi i siły, bym, potrafił wytrwać w moich dobrych postanowieniach. Amen

Przykazanie I: NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ                                                                                     Czy wierzysz w Boga? Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje Bóg? Czy jest najważniejszy? A może ważniejsze są dla ciebie są pieniądze, władza, kariera, przyjemności? Czy starasz się pogłębiać swoją wiarę i rozwiewać wątpliwości w wierze przez odpowiednią lekturę i rozmowy? Czy nie popełniasz grzechów świadomie, uważając, że miłosierny Bóg i tak ci je wybaczy? Czy modlisz się codziennie? Jak wygląda twoja modlitwa? Jak często się spowiadasz? Czy chętnie korzystasz z darów jakich udziela Bóg w tym sakramencie? Czy w trudnych sytuacjach prosisz Boga o pomoc, czy może sam starasz się rozwiązać problemy? Czy zachowujesz piątkowy post (powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, chodzenia na dyskoteki)? Czy wierzysz magii, korzystasz z usług wróżek lub nosisz amulety? Czy w chorobie nie szukasz pomocy u różnych uzdrawiaczy i bioenergoterapeutów?

Przykazanie  II: NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA SWEGO NADAREMNO

Czy nie wypowiadałeś imion świętych (Boga, Jezusa, Maryi) bez uszanowania? Czy nie bluźniłeś, tzn. czy nie mówiłeś o Bogu źle, z nienawiścią, wyrzutami? Czy nie nadużywałeś imienia Bożego, strasząc Jego karą, by narzucić innym swoją wolę? Czy nie wypowiadałeś wulgarnych słów? A może to było w obecności dzieci? Czy starasz się aby dar mowy służył chwale Bożej i dobru bliźniego?

Przykazanie III: Pamiętaj, aby dzień święty święcić

Czy w niedziele i święta nakaza­ne uczestniczyłeś we Mszy Św.? Czy nie spóźniasz się na niedziel­ną Mszę Św.?   A może uczestniczyłeś bez zaangażowania? Czy złym zachowaniem, niewłaściwym strojem nie przeszkadzałeś inny w skupieniu i modlitwie? Czy w niedziele i święta powstrzy­mujesz się od niekoniecznej pracy? Czy swoim zachowaniem - głoś­ne prace domowe, wyprawy do supermarketów - nie utrudniasz innym niedzielnego świętowania? Jaki przykład w tym względzie dajesz dzieciom?

Przykazanie IV: Czcij ojca swego i matkę swoją

Czy w myślach, mowie, uczynkach z szacunkiem odnosisz się do rodzi­ców, przełożonych i starszych?                                                     Czy modlisz się za rodziców? Czy odwiedzasz rodziców? Czy w potrzebie wspierasz ich materialnie, czy opiekujesz się nimi w chorobie? Czy nie mówisz źle o swoich rodzicach w obecności własnych dzieci? Jak wychowujesz swoje dzieci - czy uczysz je, co jest dobre, a co złe? Czy interesujesz się życiem swo­ich dzieci: czy znasz ich przyjaciół, czy wiesz, co czytają, jak spędzają wolny czas? Czy rozmawiasz z dziećmi? Czy masz dla nich czas? Czy modlisz się z dziećmi? Czy uczestniczysz z nimi we Mszy Św.? Czy dbasz o to, by twoje dzieci chodziły na katechezę i przystępo­wały do spowiedzi i przyjmowały inne sakramenty? Jak reagujesz na grzech swoich dzieci: gdy oszukują w szkole, żyją bez ślubu, nieuczciwie pracują? Czy szanujesz niezależność doro­słych dzieci: czy nie wtrącasz się za bardzo w ich życie? Czy będąc uczniem odnosisz się z szacunkiem do wychowawców i nauczycieli? Czy nie przeszkadzasz w prowadzeniu lekcji? Czy doceniasz wysiłki jakie podejmują dla twojego dobra i rozwoju?

Przykazanie V: Nie zabijaj

Czy nie popierasz w dyskusjach aborcji lub innych grzechów przeciw życiu? Czy nie namawiałeś kogoś do przerwania ciąży lub jako lekarz sam nie zabijałeś nienarodzonych dzieci? Czy nie popierasz lub stosujesz antykoncepcję? Czy nie popierasz eutanazji?                                                                                                  Czy lekkomyślnie nie łamiesz przepisów ruchu drogowego narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo? Czy nie prowadziłeś samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków?                                                                                                                Czy nie szkodzisz swemu zdro­wiu przez nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków?                                                                                                                        Czy nie spędzasz biernie swojego czasu przed telewizorem, komputerem? Czy dostatecznie dbasz o swoje zdrowie, kondycję fizyczną? Czy nie chowasz w sercu niena­wiści, czekając na stosowną okazję, by się na kimś zemścić?

Przykazania VI i IX: Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego swego

Czy nie zdradzasz męża lub żony? Czy nie ulegasz grzesznym myślom, pragnieniom?                                                                                                                 Jeśli nie masz męża czy żony, to czy nie podejmujesz współżycia sek­sualnego poza małżeństwem?                                                                                                                   Czy nie korzystasz z pornografii czy innych seksualnych usług (agen­cje towarzyskie, niemoralne kontak­ty w Internecie, filmy i obrazy o treści erotycznej)? Czy nie uprawiałeś samogwałtu? Co czynisz, aby trwać w czystości właściwej dla twojego stanu?

Przykazanie VII i X:Nie kradnij. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest

Czy komuś czegoś nie ukradłeś, nie zniszczyłeś? Czy oddałeś pożyczoną rzecz? Czy uczciwie płacisz podatki? Czy jesteś uczciwy w transakcji kupna-sprzedaży? A może starałeś się ukryć, że towar, który sprzeda­jesz, jest wybrakowany? Czy sumiennie przykładasz się do pracy zawodowej, nauki, powierzonych obowiązków? Czy jako pracodawca nie wyko­rzystujesz swoich pracowników, np. wypłacając zbyt niskie pensje albo nie płacąc w terminie, zatrudnia­jąc ich „na czarno" i pozbawiając w ten sposób świadczeń emerytal­nych, zdrowotnych czy do płatnego urlopu? Ile razy przyjąłeś lub dałeś łapówkę? Czy oddałeś ukradzione rzeczy? A jeśli jest to nie możliwe, w jaki sposób starasz się naprawić zło wyrządzone? Czy nie korzystasz bezprawnie z własności społecznej, np. wyłu­dzając świadczenie (zasiłek dla bez­robotnych, zapomogę z ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji, rentę), które ci się nie należy? A może kradniesz prąd lub gaz albo nie kasujesz biletów w autobusie?

Przykazanie VIII: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

Czy kogoś okłamałeś? Czy mówiłeś nieprawdę o drugim człowieku? A jeśli tak, to czy odwo­łałeś oszczerstwo, naprawiłeś wyrządzone zło? Czy nie rzucałeś fałszywych podejrzeń na innych? Czy bez ważnej przyczyny ujaw­niałeś wady i błędy innych (obmo­wa)? Czy zachowałeś powierzone ci tajemnice prywatne lub zawodowe?

Akt wyrzeczenia się złych duchów(warto świadomie się wyrzec złego przed spowiedzią)                                                                                                                                 

 Ja, ......................................................, z pokorą i w duchu pokuty staję dziś przed Bogiem, aby błagać Go o miłosierdzie nade mną.

W imię Jezusa Chrystusa, mojego jedynego Pana i Zbawiciela, mocą udzielonego mi chrztu świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wyrzekam się wszelkiego zła, Szatana, Diabła, Antychrysta, wszelkiego ducha złego i nieczystego, wyrzekam się wszelkich praktyk i kultów satanistycznych, bałwochwalczych, okultystycznych i spirytystycznych, odwołuję wszelkie słowa, czynności, (podpisany własną krwią cyrograf), wszystkie inne ryty i praktyki, przez które obrażałem Boga i poddałem się mocy złych duchów.

Wyznaję moje grzechy, szczerze za nie żałuję, postanawiam mocno poprawę i wyrażam gotowość do wytrwałej i cierpliwej współpracy z łaską Bożą, dzięki której przez miłosierdzie Boże spodziewam się nie utracić daru życia wiecznego z Jezusem Chrystusem.

Niniejszym ofiaruję się Sercu Maryi, Niepokalanie poczętej Matki Boga, a przez to Serce Miłosiernemu Sercu Jezusa, abym w Nim odnalazł łaskę pełnego uwolnienia, przebaczenia, oczyszczenia, uzdrowienia i uświęcenia. Błagam Boga, aby zesłał na mnie swego Świętego Ducha i udzielił mi obficie Jego darów.

Wyznaję wiarę w Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boga jedynego, prawdziwego, który ma moc mnie zbawić przez posługę świętego Kościoła Bożego. Amen.

Ufam, że Pan Jezus uwolni mnie ze wszystkich skutków życiowych błędów, zniewolenia, chorób duszy i ciała, oświeci mnie światłem swego Słowa i dozwoli mi do końca mego ziemskiego życia karmić się Jego Przenajświętszym Ciałem i Krwią. Amen.

 

Rodzice oddajcie swoje dzieci Matce Bożej

Ksiądz Aleksander Woźny (1910-1983) był duszpasterzem, który często poruszał tematy wychowania dzieci i młodzieży i zwracał uwagę na odpowiedzialność  wszystkich za wychowanie przyszłych pokoleń. "Fundamentalną zasadą wychowawczą ks. Aleksandra Woźnego było, że dziecko jest własnością Boga, stąd rodzice mają je wychowywać dla Boga. Tak ujmował cel wychowania. Wychowywać można tylko w atmosferze miłości, a miłować prawdziwie tylko w Bogu.”

W 1994 roku wydana została książeczka "Wychowanie dla Boga”, w której odnaleźć możemy rozdział pt. "Oddaj dziecko Matce Bożej”. Treści w nim zawarte są niezwykle aktualne w dzisiejszym świecie i dają odpowiedź na pytania i troskę rodziców dotycząca zagrożeń, jakie się w nim pojawiają. Czy dziś trudniej dobrze wychować dziecko? Czy jest więcej zagrożeń? Odpowiedź powinna brzmieć – są inne czasy, inne zagrożenia, a dobre wychowanie w każdych czasach wymagało świadomości rodziców, wychowawczego trudu i mądrej, dojrzałej miłości. 

Kiedy człowiek liczy na własne siły może się przeliczyć i pobłądzić. Kiedy rozumie, że dziecko jest darem i zadaniem od Boga i prosi Go o pomoc, by pomógł mu to zadanie dobrze wypełnić może być pewien dobrze rozumianego sukcesu wychowawczego. Jednym z kroków ku temu jest ofiarowanie dziecka Matce Bożej.  "Nie oddania go pod opiekę Maryi, ale oddania w pełnym sensie, całkowicie, na własność.

Nie chodzi tu też o zrobienie czegoś niezwykłego dla uczczenia Maryi, lecz raczej o gotowość przyjęcia Jej wielkiego daru dla nas i naszego dziecka. W istocie rzeczy nie chodzi tu jednak o nic innego, jak o pełną realizację zobowiązań wynikających z ochrzczenia dziecka. Chrzest, o który proszą rodzice , jest przecież oddaniem dziecka Bogu, wyborem Boga, a wyrzeczeniem się zła i tego, co do zła prowadzi – przede wszystkim egoizmu i pychy.”
Oto droga zmierzająca  do oddania dziecka Matce Bożej:

 • Przyjęcie prawdy, że dziecko nie jest naszą własnością, ale należy do Boga.
 • Wyzbycie się lęku i obaw związanych z oddaniem dziecka i zrozumienie, że Maryja jest najlepszą Matką i zna nasze dziecko lepiej niż my sami.
 • Uświadomienie sobie własnych niedoskonałości i egoizmu, który może szkodzić dziecku, wyrzeczenie się siebie, miłości własnej. Popełniamy błędy i nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wychowania. Poprośmy Maryję, by zakryła je przed dzieckiem i wypełniła nasze braki.
 • Zrozumienie, że każde dziecko i każdy człowiek jest jeden jedyny na świecie i każdy potrzebuje innego prowadzenia. Maryja wie jak to zrobić.                 Wypowiedzenie przed Maryją aktu oddania Jej dziecka na własność i wypowiadania tego zawierzenia, zwłaszcza w trudnych chwilach. Na przykład: "Maryjo, ja nie wiem jak postąpić, co mojemu dziecku doradzić, ale Ty wiesz. Pomóż mi proszę. Ześlij rozwiązanie”.
 • Nie jesteśmy w stanie chronić dziecka przed różnymi niebezpieczeństwami. Ani teraz, gdy dziecko jest małe (chociaż poświęcamy mu wiele uwagi), ani tym bardziej, gdy będzie starsze i zupełnie samodzielne. Maryja zawsze może je chronić: przed zgorszeniem, niebezpieczeństwem utraty zdrowia, zagubieniem itd. Prośmy o to w momentach, gdy nie mamy kontroli nad dzieckiem.
 • Liczenie na własne siły jest niebezpieczne. Nawet najlepszy pedagog, czy doświadczona matka posiadająca wiele dzieci nie ma pełnej wiedzy wychowawczej i nie zna do końca serca dziecka. Prośmy Maryję o różne wskazówki i konkretne rady. "Ona ma na to najróżnorodniejsze sposoby: może ci dać dobrą książkę do ręki, więcej cierpliwości, podsunie dobre myśli… Ile znajdzie środków, abyś ty umiała coraz lepiej to Jej dziecko wychować!.... Otrzymasz na pewno natchnienie i będziesz wiedziała co i jak robić”.
 • " Nie myśl, że wychowanie przez Matkę Najświętszą będzie zbyt łagodne. Ty byś już nieraz powiedziała <<A zrób, jak chcesz!>> Tymczasem Matka Najświętsza powie ci wtedy: Nie możesz tak mówić. Nie wolno ci ustąpić. Ja cię tu postawiłam na straży”.
 • Rozważanie życia Maryi  z Ewangelii i traktowanie Jej jako najlepszego wzoru wychowawczego pomoże dobrze wychowywać dziecko.

Zamieszczony poniżej akt oddania siebie Najświętszej Maryi Pannie, św. Ludwika Marii de Montfort, można wykorzystać zawierzając siebie i swoje dziecko lub swoje dzieci. Można oczywiście wypowiedzieć ten akt własnymi słowami płynącymi z serca lub skorzystać z innej gotowej modlitwy. Najważniejsze, by tego aktu dokonać i prosić najlepszą Matkę o pomoc we wszystkich sprawach dotyczących wychowania dziecka.

Oddanie przez rodziców, swojego dziecka Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcamy nasze dziecko(ci)………………………(podajemy imię dziecka lub dzieci), Jego ciało i duszę, wszystkie modlitwy, prace i naukę,
radości i cierpienia, wszystko co posiada.
Ochotnym sercem oddaję Tobie nasze dziecko(ci)……………….(podajemy imię dziecka lub dzieci), w niewole miłości.
Pozostawiamy Ci zupełną swobodę posługiwania się nim(nimi) dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Odtąd wszystko niech czyni(nią) z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokona(ją).
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielsko wiernych, oby nasze dziecko (ci) i my rodzice, byli rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Modlitewnik do skorzystania w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu

Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę rodziny przez Krew Jezusa                                                                                         Panie Jezu, wyznaję Cię, jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, I wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenna Krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre. Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu! Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu! Amen!

Modlitwa ochrony przed złem – do codziennego odmawiania

Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, Archaniołowie, Aniołowie i Święci, zstąpcie na mnie. Przemień mnie Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie sobą, posługuj się mną. Przepraszam Cię za każdy mój najmniejszy grzech i wyrzekam się każdego z nich w Imię Jezusa! Uwolnij mnie Jezu od każdej złej mocy, zniszcz ją, abym był zdrowy i mógł dobrze pracować. Oddal ode mnie czary, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesje diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha! Rozkazuję Mocą Boga Wszechmogącego, w Imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natychmiast! Aby mnie opuściły raz na zawsze! I by poszły do piekła wieczystego, związane przez Św. Michała Archanioła, Św. Gabriela, Św. Rafała, przez naszych aniołów stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej. Amen!

MODLITWY UWOLNIENIA

OGŁASZAM W WIERZE:Pan jest moją ucieczką, On mnie wyzwala z pułapek szatana i od niszczącego słowa. Mieszkam w cieniu Wszechmocnego. Nie boję się strachu nocnego, ani strzały, która w dzień leci w moją stronę. Jeśli tysiąc upadnie u mego boku i dziesięć tysięcy po mojej prawej stronie, mnie to nie spotka. Jezus jest moim Obrońcą! On rozkazał swoim aniołom i strzegą mnie na wszystkich mych drogach. Noszą mnie na rękach. Chodzę po wężach i żmijach, miażdżę lwa i smoka! Pan mnie osłania i wybawia, jest ze mną w cierpieniu. Otrzymałem od Pana władzę i moc nad całą potęgą nieprzyjaciela! Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jestem wyrwany z mocy nieprzyjaciół moich. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną, co może zrobić mi człowiek? Jeśli Bóg jest ze mną, kto odważy się być przeciwko mnie? Pan jest ze mną, mój Obrońca, z góry patrzę na mych wrogów. Pokonuję ich w imię Pana! Pan napełnia mnie wszelkich błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Wybrał mnie przed założeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył mnie dla Siebie jako syna przez Jezusa Chrystusa. On tak postanowił ku Chwale Majestatu swej łaski, którą mi dał w Jezusie! W Nim mam odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie wszystkich grzechów dzięki Jego łasce! Jestem w Jezusie, nie jestem już potępiony! On mi wszystko przebacza i usprawiedliwia mnie, kiedy żałuję i pokutuję. Nic nie może odłączyć mnie od miłości Jezusa! Odnoszę pełne zwycięstwo, dzięki Jezusowi, który tak mnie ukochał! Nic nie oderwie mnie od miłości Ojca, która jest w Jezusie Chrystusie moim Panu! Jestem królem, kapłanem i prorokiem dla mojego Boga i panuję na ziemi. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się bać? Pan Obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Jestem dzielnym wojownikiem Boga, jestem mężny, nabrałem odwagi i nie bojęsię niczego! Zostałem wyrwany z królestwa szatana i przeniesiony do Królestwa Ojca Niebieskiego. Króluję z Jezusem po prawicy Boga. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego, zostało odkupione, oczyszczone i uświęcone przez Krew Jezusa. Wszystkie członki mojego ciała są oddane na służbę Bogu, ku Jego Chwale. Złożyłem swoje ciało Bogu jako ofiarę czystą, świętą, doskonałą i Jemu przyjemną, dlatego nie ma we mnie miejsca dla diabła! Nie ma on nade mną żadnej mocy! Nie ma do mnie żadnego prawa! Jezus opieczętował mnie dla siebie przez swoją Krew. Zwyciężam szatana Krwią Baranka i słowem swojego świadectwa, które teraz z mocą wypowiadam! Ciało moje jest dla Pana, a Pan dla mojego ciała. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie! Wszystko, co stare minęło i wszystko we mnie stało się nowe! Jestem pobłogosławiony przez Ducha Świętego                                            ku Chwale Boga Ojca! AMEN!

DLATEGO wyrzekam się w imieniu Jezusa ducha śmierci, samobójstwa, odrzucenia, pustki, niemocy, słabości, lęków, przekleństwa, zwątpienia, niewiary, buntu, nieposłuszeństwa, zamętu, niepokoju, potępienia, oskarżeń, zabójstwa, nienawiści, kłamstwa.

 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa pożądania, perwersji, niemoralności, nieczystości, cudzołóstwa, masturbacji, pornografii i każdego grzechu seksualnego.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa czarnoksięstwa, magii, wróżb i udziału w innych praktykach okultystycznych.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych związków i niemoralnych stosunków z innymi ludźmi.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa nienawiści, złości, urazów, zemsty, odwetu, braku przebaczenia i zgorzknienia.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego przywiązania do narkotyków, alkoholu lub innej substancji, od której jestem uzależniony.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa dumy, wyniosłości, arogancji, próżności, egoizmu, nieposłuszeństwa i buntu.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiej zazdrości i pożądliwości.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego grzechu, braku wiary lub zwątpienia.
 • Wyrzekam się samolubności, koncentracji na sobie, użalania się na sobą, odrzucania samego siebie i wywyższania samego siebie.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich niegodnych myśli.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych przyrzeczeń, przymierzy i przysiąg składanych zarówno przeze mnie jak i przez moich przodków.
 • Niech w mojej wspólnocie (kościele) będzie głoszona Ewangelia w mocy Boga potwierdzona cudami i znakami!
 • Niech sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym przeniknie teraz moje życie (Rz14,17).
 • Niech Twoja Chwała będzie moją osłoną. Uwolnij swoją moc w uzdrawianiu i wybawianiu (Łk 5,17).
 • Niech wszyscy wrogowie, którzy walczą o mnie z Barankiem, zostaną zniszczeni (Ap 17,14).
 • Uwolnij mnie od mojego wroga, od tych, którzy przewyższają mnie siłą (Ps 18,18).
 • Wiążę i wyrzucam w imieniu Jezusa wszystkie duchy zwodnicze, które próbują stanąć mi na drodze (1 Tm 4,1).
 • Niech płaszcz Mocy zawsze będzie ze mną (2 Krl 2,8).
 • Niech każdy bezbożny korzeń zostanie wycięty w imieniu Jezusa i usunięty z mojej rodziny. Zgrom tych, którzy mnie atakują, spraw, aby uciekli (Iz 17,13).

PRZEŁAMYWANIE PRZEKLEŃSTW I UWOLNIENIE

 • Jestem odkupiony od przekleństwa przez krew Jezusa (Ga 3,13).
 • Jestem potomstwem Abrahama, a jego błogosławieństwo przeszło na mnie (Ga 3,14) dlatego wybieram błogosławieństwo zamiast klątwy i życie zamiast śmierci (5 Moj 11,26).
 • Łamię i wyzwalam się w imieniu Jezusa z wszelkich przekleństw pokoleniowych i ich skutków wynikających z grzechów moich przodków.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa z obu stron mojej rodziny i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa przekleństwa czarów, wróżb i magii.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa dumy, twardego karku, zatwardziałego serca i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa śmierci i zniszczenia i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa choroby i słabości i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa biedy, niedostatku i długów i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwo odrzucenia!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa schizofrenii, rozdwojenia jaźni i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa rozwodu i separacji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa pożądliwości i perwersji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zamieszania i chorób umysłowych i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa bałwochwalstwa i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa powodujące wypadki i przedwczesną śmierć i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa wypowiedziane w moim kierunku, każde negatywne słowo wypowiedziane przez tych, którzy mają władzę nade mną. Uwalniam się od tych przekleństw, a złorzeczących błogosławię.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa, które rzuciłem sam na siebie, wypowiadając złe słowa.
 • Łamię w imieniu Jezusa moc każdego kłamstwa, które zostało wypowiedziane nade mną przez moich rodziców, rodzeństwo i wszystkich, którzy mieli lub mają nade mną jakąkolwiek władzę
 • Łamię w imieniu Jezusa i wyrzekam się wszystkich kłamliwych myśli, słów, które „ słyszę” teraz w moim sercu na swój temat, że: jestem potępiony, że nic w życiu nie osiągnę, że jestem do niczego, że Bóg mnie odrzucił, że nie ma dla mnie zbawienia, że Bóg mnie nie kocha, że nie można mnie kochać takim, jakim jestem, że szatan kieruje moim życiem, że nigdy nie będę wolny, szczęśliwy, spełniony w powołaniu, które Bóg dla mnie przygotował, że nie jestem warty miłości, że nikt mnie nie pokocha, że jestem …., że..( wymieniasz każde kłamstwo o sobie, w które uwierzyłeś).
 • Wiążę i gromię w imieniu Jezusa wszelkie duchy, które mogłyby zakłócić, zachwiać i zdestabilizować rozwój mojej osobowości.
 • W imieniu Jezusa łamię wszelkie jarzmo, ciążące na moim karku i rozrywam wszelkie kajdany (Jr 30,8).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zniszczenia w mojej rodzinie. Stoję w wyłomie i wznoszę mur (Ez 22,30). Niech każdy wyłom w moim życiu zostanie naprawiony w imieniu Jezusa (Ne 4,7).
 • Usuwam w imieniu Jezusa wszelki ciężar, który nieprzyjaciel nałożył na moje życie. Niech Twoje namaszczenie złamie nieprzyjacielskie jarzmo nałożone na mój kark, niech każdy powróz pęknie (Iz 10,27). Niech każde jarzmo choroby zostanie zniszczone w imieniu Jezusa. Niech każde jarzmo związania zostanie zniszczone w imieniu Jezusa (Ga 5,1).
 • Jezu, strąciłeś księcia tego świata i pokonałeś go (J 12,31). Jezu, rozbroiłeś zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz (Kol 2,15).
 • Gromię i wiążę duchy czarnoksięstwa, pożądliwości, uwiedzenia, zastraszenia, bałwochwalstwa i nierządu.
 • Gromię duchy fałszywego nauczania, fałszywego prorokowania, bałwochwalstwa i perwersji, związane z duchem Jezebel (Ap 2,20).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie pokoleniowe klątwy dumy, buntu, pożądliwości, ubóstwa, czarów, bałwochwalstwa, śmierci, zniszczenia, klęski, choroby, ułomności, strachu i schizofrenii.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim pokoleniowym i dziedzicznym duchom, działającym poprzez klątwy w moim życiu: wiążę was i wyrzucam!
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom pożądliwości, perwersji, cudzołóstwa, nierządu, nieczystości i zdeprawowania, aby usunęły się z mojej seksualności.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zranienia, odrzucenia, strachu, gniewu, złości, smutku, depresji, zniechęcenia, żalu, zgorzknienia i braku przebaczenia, aby usunęły się z moich emocji.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zamieszania, zapominania, chorób umysłowych, rozdwojenia jaźni, bólu, dumy i wypierania z pamięci, aby usunęły się z mojego mózgu.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim przekleństwom schizofrenii, odrzucenia, alienacji, izolacji od Boga i innych ludzi, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom winy, wstydu i potępienia, aby usunęły się z mojego sumienia.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom dumy, uporu, nieposłuszeństwa, buntu, samowoli, egoizmu, samolubstwa i arogancji, aby usunęły się z mojej woli.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom czarów, magii, wróżbiarstwa i okultyzmu, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom działających w moim ciele, działającym w mojej głowie, w moich oczach, języku, ustach i gardle, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zwątpienia, niewiary, herezji, błędu, zwodzenia aby ze mnie wyszły.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom słabości, skrywającym się w dowolnej części mojego życia i mojego ciała, aby ze mnie wyszły.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie plany nieprzyjaciela, wymierzone w moje finanse.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa nędzy, długu i niepowodzenia finansowego.
 • Najpierw szukam królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie mi dane (Mt 6,33).
 • Ty jesteś El Szaddaj, zapewniasz mi więcej, niż potrzebuję.
 • Dzięki Twojej łasce niczego mi nie zabraknie (Iz 48,15).

MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA

Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Ty stałeś się przeklęty każdym przekleństwem, które powinno spaść na mnie za moje grzechy. Ty Jezu wykupiłeś mnie z każdego przekleństwa, abym mógł żyć w błogosławieństwie.  Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich przodków. Proszę Cię o przebaczenie szczególnie tych grzechów, które otworzyły mnie na działanie przekleństwa. Uwolnij mnie Jezu od skutków grzechów moich przodków. W Twoim Imieniu Jezu rezygnuję z buntu przeciwko Tobie, wyrzekam się wszystkich moich grzechów i grzesznych przyzwyczajeń i poddaję całe moje życie Tobie jako jedynemu mojemu Panu i Zbawicielowi.  Decyzją woli przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, ponieważ pragnę, aby Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam…( imiona osób, które mnie skrzywdziły). Przebaczam im Jezu tak jak Ty mi wszystko przebaczyłeś. Przebaczam również samemu sobie wszystkie moje grzechy, błędy i porażki życiowe, tak jak Ty mi wszystko przebaczasz.  Staję teraz we Krwi Jezusa, w Sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan, chroniony od każdego zła. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Krew Jezusa odkupiła mnie, oczyszcza z każdego grzechu i uświęca mnie.  W imieniu Jezusa wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem ( z magią, bioenergoterapią, reiki, kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, uzdrawiania za pomocą różnych energii, homeopatią, jogą, religiami i medytacjami wschodu, astrologią, radiestezją, horoskopami, itp.). Jeśli posiadam jakieś amulety, talizmany, książki okultystyczne, ezoteryczne, jakieś przedmioty „ na szczęście”, odpromienniki, symbole religijne innych religii, itp. to postanawiam zniszczyć je natychmiast.  Teraz Panie Jezu, w autorytecie dziecka Bożego, na mocy chrztu świętego, przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, mojego anioła stróża i wszystkich świętych w niebie, wyzwalam siebie w Twoje Imię Jezu od jakiegokolwiek przekleństwa nad moim życiem! W tej chwili w Imieniu Jezusa, niech tak się stanie! AMEN

Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i dziękuję Ci za nie Jezu! Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich Błogosławieństw, które dla mnie przygotowałeś. Chcę kochać Jezu tylko Ciebie z całego serca, ze wszystkich moich sił i z całej duszy, a drugiego człowieka jak siebie samego. Oddaję całe swoje życie, prowadzenie mnie każdego dnia i owoce tej modlitwy Matce Bożej. AMEN!

Egzorcyzm prosty

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej, z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania (przeżegnać się wodą egzorcyzmowną i pokropić nią mieszkanie) (w miejscu, gdzie jest + żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, “aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie!

A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc Św. Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów. I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa. Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie! Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas szystkie zastępy chórów anielskich!

Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, “którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać…” (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa!

W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa!

Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!

W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół! Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu!

W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast!

Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!

W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! “O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały!

Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!

Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

O Krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. 3x

Pod Twoją Obronę…

Psalm 91 – odmówić.

 

 

 

 

Z Maryją ocalimy życie, to jedyny nasz ratunek.

 

 

 

 

 

 

Życzenia Noworoczne

 

 

Pragnę złożyć wszystkim Parafianom i Gościom  najserdeczniejszeżyczenia noworoczne. Dobrze, że w kościele na powitanie tego pierwszego dnia kalendarzowego roku słyszymy życzenia, słowa natchnione:Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Błogosławieństwo znaczy:dobre słowo,dobre życzenie Boga dla nas. Tych, którzy usłyszą i przyjmąbłogosławieństwonazywamybłogosławionymi – szczęśliwymi. Zatem, na początku Nowego Rokupozostaje nam życzyć sobie, abyśmy znaleźli w nimczas dla Boga idla siebie nawzajem,a Pan rozpromieni swoje obliczenad nami wszystkimi. Niech żadnezło i grzechnie rozdzieli nas z naszym Panem. Niech nikomu z nas nie zabraknie chleba, wiary, nadziei i miłości. Z całego serca więc życzę dziś wszystkim, abyśmy bardziej umieli liczyć, błogosławieństwaniż krzyże, bardziejzyskiniż straty, bardziejprzyjaciółniż wrogów, bardziejuśmiechyniż łzy, bardziejodwagęniż lęki, bardziejzdrowieniż bogactwo, bardziejdobroniż zło. Nade wszystko życzę, abyśmy bardziej liczylina Boganiż na siebie. W tym wszystkim, niech nam zawsze towarzyszy nasza Matka - Przenajświętsza Maryja, z którą rozpocznijmy Nowy Rok.

                                                                                

                                                                                         KSIĄDZ PROBOSZCZ  JANUSZ BUDUJ

 

Dziś Niedziela Św. Rodziny i ostatni dzień roku 2017 –Sylwester. Msze św. w naszym kościele:

Godz.    8.00 – Msza św. do Św. Rodziny.

Godz.    9.30 – Msza św. dla dzieci, po Niej śpiew kolęd.

Godz. 11.00 – Msza św. do Św. Rodziny.

Msza św. dziękczynna za miniony Rok 2017 i za wszystkich w minionym roku zmarłych  Parafian, zapraszam dziś na godz. 15.00

W poniedziałek 1 styczeń   nowego   roku   2018 – Św. Bożej Rodzicielki. Msze św. w tym dniu:

Godz. 9.30.     – Msza św. do Św. Bożej Rodzicielki z udziałem dzieci

Godz. 11.00.  – Msza św. do Św. Bożej Rodzicielki

Godz. 12.30.  – dodatkowo - Msza św. do Św. Bożej Rodzicielki

Godz. 13.15. Msza św. w Parsku.

 

 

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwane dni w całym roku – spotkania w rodzinnym gronie w zgodzie i miłości, pojednani z Bogiem i drugim człowiekiem, to przede wszystkim oczekiwanie przyjścia Chrystusa do każdej naszej Rodziny. Życzę Wam, Kochani  Parafianie, by Nowonarodzony Jezus obdarzył Waszą Rodzinę wieloma łaskami, by wspierał każdy Wasz krok i zawsze był w Waszych sercach. Niech Bóg w tych dniach będzie szczególnie blisko, abyście mogli w pełni doświadczyć Jego niepowtarzalnej miłości. Niech te dni będą pełne spokoju i radości! A na nadchodzący Nowy Rok życzę obfitości łask Bożych, opieki Matki Bożej i św. Józefa. Niech w każdym z nas narodzi się Chrystus, abyśmy mogli zmieniać świat na bardziej chrześcijański, a w tym wszystkim, niech nas zawsze prowadzi Najświętsza Maryja Panna.

Szczęść Boże.

Ks. Proboszcz Janusz Buduj

 

 

 

25.12.2017 rok – Święto Bożego Narodzenia

Godz.    9.30 – Msza św. – po Niej śpiew kolęd przy żłóbku

Godz. 11.00 – Msza św. o Bożym Narodzeniu.

26.12.2-17 rok – Św. Szczepana – dzień modlitw za KUL

(składka w tym dniu na ten cel)

Godz.   8.00 – Msza św. z Bożego Narodzenia.

Godz.  9.30 – Msza św. dla dzieci, po Niej śpiew kolęd.

Godz. 11.00 - Msza św. z Bożego Narodzenia.

Godz. 12.15Msza św. w Parsku.

27,28,29,30 grudzień 2017 roku Msze św. o godz. 18.00.

W środę po świętach zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne apostolstwa chorych na godz. 16.00, a wieczorem na nowennę do Matki Bożej, w piątek z racji oktawy Bożego Narodzenia nie ma postu.

Po świętach rozpoczniemy kolędę. I tak:

27.12.2-17r.  środa      10.00       Jezierzyce                                               

28.12.2-17r.  czwartek        10.00       Chełkowo

29.12.2-17r.  piątek     10.00       Zygmuntowo i Żydowo                   

30.12.2-17r.  sobota    10.00       Parsko

 

Sylwester 31.12. 2017 rok – niedziela Św. Rodziny.

Godz. 8.00 – Msza św. do Św. Rodziny.

Godz. 9.30 – Msza św. dla dzieci, po Niej śpiew kolęd.

Godz. 11.00 – Msza św. do Św. Rodziny.

Msza św. dziękczynna za miniony Rok 2017 i za wszystkich w minionym roku zmarłych  Parafian, na którą, przed pójściem na zabawę sylwestrową zapraszam na godz. 15.00.

Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca, składka na potrzeby parafii.

 

 

1 STYCZEŃ   NOWY   ROK   2018

Godz. 9.30.     – Msza św. do Św. Bożej Rodzicielki z udziałem dzieci

Godz. 11.00. – Msza św. do Św. Bożej Rodzicielki

Godz. 12.30. – dodatkowo - Msza św. do Św. Bożej Rodzicielki

Godz. 13.15. Msza św. w Parsku.

 

 

 

 

ADWENT 2017

PARAFIA ŚW. WAWRZYŃCA WONIEŚĆ

adwent

„Zgodna Rodzina w oczekiwaniu na przyjście do naszego domu

Jezusa , Maryi i Józefa, czyli św. Rodziny.”

Zapraszam moich Parafian do przeżywania rodzinnego adwentu:

I Niedziela Adwentu 3.12.2017 – rozważanie 1.

Hasło: „Zgodna Rodzina w oczekiwaniu na przyjście do naszego domu Jezusa , Maryi i Józefa, czyli św. Rodziny.”

Temat: Rodzina na wzór św. Rodziny.

Msze św. rodzinne dla rodzin z wiosek:

sob.     godz. 18.00 – Wonieść

niedz. godz.   8.00 – Spławie, Parsko, Żydowo.

godz.   9.30 – Karmin, Jezierzyce,

godz. 11.00 – St. Przysieka, Gniewowo, Zygmuntowo

Po każdej Mszy św. litania do Św. Rodziny za małżonków.

Roraty z udziałem dzieci i poszczególnych wiosek:

pon. 4.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z Wonieścia.

wt. 5.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami ze Spławia,Parska,Żydowa.

śr. 6.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z nowenną do M.Bożej.

czw. 7.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z Karmina,Jezierzyc,Chełkowa.

pt. 8.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami ze St.Przysieki,Gniewowo,Zygmuntowo.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem

z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi
– wspomagaj nas.
Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Módlmy się:
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II Niedziela Adwentu 10.12.2017 – rozważanie 2.

Hasło: „Zgodna Rodzina w oczekiwaniu na przyjście do naszego domu Jezusa , Maryi i Józefa, czyli św. Rodziny.”

Temat: Żona, Matka na wzór Maryi.

Msze św. rodzinne dla rodzin z wiosek:

sob.     godz. 18.00 – St. Przysieka, Gniewowo, Zygmuntowo

niedz. godz.   8.00 – Wonieść

godz.   9.30 – Spławie, Parsko, Żydowo.

godz. 11.00 – Karmin, Jezierzyce, Chełkowo.

Po każdej Mszy św. modlitwa męża za swoją żonę.

Roraty z udziałem dzieci i poszczególnych wiosek:

pon. 11.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z Wonieścia.

wt. 12.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami ze Spławia,Parska,Żydowa.

śr. 13.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z nowenną do M.Bożej.

czw. 14.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z Karmina,Jezierzyc,Chełkowa.

pt. 15.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami ze St.Przysieki,Gniewowo,Zygmuntowo.

Dziękuję Ci Panie za moją żonę. Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno, wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi, wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w Sakramencie Małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój. Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia. Spraw, żebyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą, umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć. Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił. Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci. Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Amen.

III Niedziela Adwentu 17.12.2017 – rozważanie 3.

Hasło: „Zgodna Rodzina w oczekiwaniu na przyjście do naszego domu Jezusa , Maryi i Józefa, czyli św. Rodziny.”

Temat: Mąż, Ojciec na wzór św. Józefa.

Msze św. rodzinne dla rodzin z wiosek:

sob.     godz. 18.00 – Karmin, Jezierzyce, Chełkowo.

niedz. godz. 8.00 – St. Przysieka, Gniewowo, Zygmuntowo

godz.   9.30 – Wonieść

godz. 11.00 – Spławie, Parsko, Żydowo.

Po każdej Mszy św. modlitwa żony za swojego męża.

Roraty z udziałem dzieci i poszczególnych wiosek:

pon. 18.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z Wonieścia.

wt. 19.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami ze Spławia, Parska, Żydowa.

śr.20.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z nowenną do M.Bożej.

czw. 21.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami z Karmina, Jezierzyc, Chełkowa.

pt. 22.12. – godz. 17.30. – różaniec, godz. 18.00 – Msza św.

– dzieci z rodzicami ze St. Przysieki, Gniewowo, Zygmuntowo.

Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża. Za jego miłość, za dobro, które mi daje. Za to, że dzięki Sakramentowi Małżeństwa możemy tworzyć jedno Ciało. Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi. Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli. Uświęcaj Boże, naszą miłość. Proszę o wierność dla niego i dla mnie. Proszę o bliskość, która wyrażą i umacnia miłość. Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie. Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość. Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem. Chcę jego szczęścia. Amen.            

IV Niedziela Adwentu 24.12.2017 – rozważanie 4.

Hasło: „Zgodna Rodzina w oczekiwaniu na przyjście do naszego domu Jezusa , Maryi i Józefa, czyli św. Rodziny.”

Temat: Dzieci na wzór małego Jezusa w Nazarecie.

Msze św. rodzinne dla rodzin z wiosek:

sob.     godz. 18.00 – Spławie, Parsko, Żydowo.

niedz. godz.   8.00 – Karmin, Jezierzyce, Chełkowo.

godz.   9.30 – St. Przysieka, Gniewowo, Zygmuntowo

godz. 11.00 – Wonieść

Po każdej Mszy św. modlitwa rodziców za swoje dzieci.

Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. Dziękujemy za wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś jak Maryi. Dziękujemy Ci za nasze dzieci, za ten cudowny owoc naszej miłości. Tobie zawierzamy ich teraźniejszość i przyszłość.Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, prosimy Cię, Boże, abyśmy stanęli na wysokości zadania i byli dobrymi rodzicami. Abyśmy umieli żyć Bogiem i naszym dzieciom przekazali prawdę o Twojej miłości. Prosimy, weź w opiekę nasze dzieci i spraw, aby nigdy nie utraciły wiary - najcenniejszego skarbu, jakim obdarzasz człowieka. Amen.

 

 

 

Wszystkich Świętych w Wonieściu

1 listopad 2017 rok

(środa)

W tym dniu w naszej parafii

św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika

zostanie odprawiona Msza św. o godz. 8.00 w kościele.

Na cmentarzu parafialnym

uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00

od procesji z poświęceniem grobów i Mszą św.

Dzień Zadusznych

2 listopada 2017 rok

(czwartek)

w tym dniu o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym zostanie odprawiona Msza św.

wieczorem Msza św. o godz. 18.00 w kościele

Wymienianki za naszych zmarłych

będą czytane podczas różańca o godz. 17.00 w kościele

w następującym porządku:

- czwartek 2.11 i piątek 3.11 – Wonieść,                                                                  

- sobota 4.11 –Gniewowo i Zygmuntow,                                                                  

- poniedziałek 6.11 – Karmin i Chełkowo,                                                          

- środa  8.11. – Stara Przysieka I i II,                                                               

- czwartek 9.11. – Spławie, Jezierzyce i Żydowo,                                               

- sobota 11.11 – Parsko przed Mszą św. o 17.00 w kaplicy.

 

 

1 LISTOPADA KOŚCIÓŁ KATOLICKI OBCHODZI UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego.

Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. 

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone                 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin. 

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. 

W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek. 

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. 

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.

Odpusty dla zmarłych

   

Od uroczystości Wszystkich Świętych  aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.
Wyjątkowa okazja
W komunikatach duszpasterskich podczas Mszy św. w uroczystość Wszystkich Świętych podawana jest m.in. informacja: „Od dziś godz. 12 do jutra godz. 24 we wszystkich kościołach oraz kaplicach ci, którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w jednym z ww. terminów, tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww. dom Boży i równocześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych”.
- Zwykłe warunki uzyskania odpustu
Do tej informacji należy jeszcze dodać, że odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
- Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471).
Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”.
Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i przyoblec w człowieka nowego (por. KKK 1472 – 1473). W pracy nad sobą nie musi on jednak liczyć tylko na siebie, może bowiem czerpać ze skarbca Kościoła, który stanowią duchowe dobra płynące z Komunii świętych, a są to zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, a także modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy pracując nad własnym uświęceniem, przyczynili się też do zbawienia swoich braci (por. KKK 1476).

- Odpust cząstkowy lub zupełny
Odpust jest cząstkowy lub zupełny w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub w całości. Jest on oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.
Można uzyskać tylko jeden odpust zupełny w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
- Odpust za siebie lub za zmarłego
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu. 

 

 

 

 

STACJA FATIMA W WONIEŚCIU – OD 7 – 13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Stacja Fatima w Wonieściu obejmować będzie nasze modlitewne zaangażowanie w dogłębnym rozważaniu objawień Fatimskich i Maryjnego przesłania do nas ludzi grzesznych i niewiernych. Kolejne sześć dni, począwszy od 7.10 – od wielkiej modlitwy „różaniec do granic”, aż do 13.10 – do ostatniego objawienia w Fatimie, chcemy w naszej parafii nawiązać w tym kończącym się roku Maryjnym i 100 – lecia objawień w Fatimie do sześciu spotkań Łucji, Franciszka i Hiacynty z Maryją w Fatimie. Przytaczane opisy zjawień Matki Bożej opisane piórem Siostry Łucji będą ilustrowane przypomnieniem wydarzeń historycznych, które potwierdzają skuteczność modlitwy różańcowej. Znaki towarzyszące każdej stacji będą pomagały wejść w ducha spotkań z Maryją i uczyć głębszego rozumienia różańca. Niech to będzie naszym wezwaniem sumienia wszystkich Parafian do czynnego udziału w tych szczególnych dniach, nie lekceważąc sobie Maryjnego ostrzeżenia.

1  2

Centralnym punktem każdej stacji, czyli każdego dnia będzie Msza święta , podczas której zostanie odnowione ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi, uwielbienie i dziękczynienie, zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia, co będzie okazją do autentycznego przeżywania w tych dniach pokuty i ofiarowania swego trudu w duchu wynagrodzenia za grzechy swoje, swojej rodziny, parafii, naszej ojczyzny i całego świata.

3

 

STACJA FATIMA W WONIEŚCIU - 8, 9, 10, 11, 12, 13 PAŹDZIERNIK

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Dzień I –niedziela - 8.10. - Stacja I 

– miejsce: kościół św. Wawrzyńca w Wonieściu.

– temat: Zjawienie 13 maja – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Ocalenie św. Jana Pawła II na Placu świętego Piotra 1981(kazanie)

– znak: Zapalenie świec(przynosimy z domów)– Dziesiątek Różańca.

- godz. 9.30 - dziecięca procesja z Aniołem i Fatimska Msza święta z udziałem dzieci

– godz. 9.40 – zapalamy świece, dziesiątek różańca, litania do św. Hiacynty i Franciszka i błogosławieństwo dla dzieci.

– godz. 10.30 – różaniec Fatimski dorosłych i młodzieży.

– godz. 11.00 – Fatimska Msza św. zakończona przy zapalonych świecach, oddaniem się Niepokalanej, koronką do Bożego miłosierdzia i litania do św. Jana Pawła II.

 

Dzień II – poniedziałek - 9.10. - Stacja II

– miejsce: kaplica na cmentarzu w Wonieściu

– udział rodzin – Jezierzyc i Chełkowa.

– temat: Zjawienie 13 czerwca – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Uzdrowienie Ojca Pio przez Matkę Bożą Fatimską 1959 (kazanie)

– znak: Namaszczenie olejkiem różanym – Dziesiątek Różańca

- godz. 18.00 – rozpoczęcie od modlitwy za naszych zmarłych na cmentarzu

                           - fragment Pisma św. i wspomnienie s. Łucji z 13 czerwca

                           - procesja fatimska do kościoła- różaniec tajemnice radosne

                            - modlitwa uniżenia(kapłan leży krzyżem) i uwielbienia przed Mszą św.(Święty Boże, Święty mocny…)

- godz.19.00 – Fatimska Msza św. (z kazaniem- uzdrowienie O. Pio przez Maryję.)

                          - wystawienie Najś. Sakramentu

                          – akt oddania się Niepokalanej

                           - znak stacji II – namaszczenie olejem i dziesiątek różańca

                           - koronka do Bożego Miłosierdzia

                           - uroczyste błogosławieństwo

                           - odśpiewamy – Zapada zmrok.

 

Dzień III – wtorek - 10.10. - Stacja III

– miejsce: kaplica na cmentarzu w Wonieściu

– udział rodzin – Zygmuntowa i Żydowa.

– temat: Zjawienie 13 lipca – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Wyzwolenie Austrii 1955

– znak: Modlitwa o uwolnienie – Dziesiątek Różańca

- godz. 18.00 – rozpoczęcie od modlitwy za naszych zmarłych na cmentarzu

                           - fragment Pisma św. i wspomnienie s. Łucji z 13 lipca

                           - procesja fatimska do kościoła- różaniec tajemnice bolesne

                           - modlitwa uniżenia(kapłan leży krzyżem) i uwielbienia przed Mszą św.(Święty Boże, Święty mocny…)

- godz.19.00 – Fatimska Msza św. (z kazaniem- Wyzwolenie Austrii 1955)

                           - wystawienie Najś. Sakramentu

                           – akt oddania się Niepokalanej

                           - znak stacji III – Modlitwa o uwolnienie i dziesiątek różańca

                           - koronka do Bożego Miłosierdzia

                           - uroczyste błogosławieństwo

                           - odśpiewamy – Zapada zmrok.

Dzień IV – środa - 11.10. Stacja IV 

- miejsce – kaplica na cmentarzu w Wonieściu

– udział rodzin – Parska i Gniewowa.

– temat: Zjawienie 13 sierpnia – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Pokojowy przewrót na Filipinach 1986

– znak: Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary – Dziesiątek Różańca

- godz. 18.00 – rozpoczęcie od modlitwy za naszych zmarłych na cmentarzu

                           - fragment Pisma św. i wspomnienie s. Łucji z 13 sierpnia

                           - procesja fatimska do kościoła- różaniec tajemnice chwalebne

                           - modlitwa uniżenia(kapłan leży krzyżem) i uwielbienia przed Mszą św.(Święty Boże, Święty mocny…)

- godz.19.00 – Fatimska Msza św. (z kazaniem- Pokojowy przewrót na Filipinach 1986)

                            - wystawienie Najś. Sakramentu

                            – akt oddania się Niepokalanej

                            - znak stacji IV – Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary i dziesiątek różańca

                            - koronka do Bożego Miłosierdzia

                            - uroczyste błogosławieństwo

                            - odśpiewamy – Zapada zmrok.

 

Dzień V – czwartek - 12.10. Stacja V

 – miejsce -  kaplica na cmentarzu w Wonieściu

– udział rodzin – Starej Przysieki I i II.

– temat: Zjawienie 13 września – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Ofiarowanie świata Niepokalanemu Sercu Maryi 1984

– znak: 12 gwiazd korony Maryi i deklaracja pokutnego daru serca– Dziesiątek Różańca

- godz. 18.00 – rozpoczęcie od modlitwy za naszych zmarłych na cmentarzu

                           - fragment Pisma św. i wspomnienie s. Łucji z 13 września

                           - procesja fatimska do kościoła- różaniec tajemnice światła

                           - modlitwa uniżenia(kapłan leży krzyżem) i uwielbienia przed Mszą św.(Święty Boże, Święty mocny…)

- godz.19.00 – Fatimska Msza św. (z kazaniem- Ofiarowanie świata Niepokalanemu Sercu Maryi 1984)

                           - wystawienie Najś. Sakramentu

                           – akt oddania się Niepokalanej

                           - znak stacji V –korony Maryi i deklaracja daru serca i dziesiątek różańca

                           - koronka do Bożego Miłosierdzia

                           - uroczyste błogosławieństwo

                           - odśpiewamy – Zapada zmrok.

Dzień VI – piątek - 13.10. Stacja VI

– miejsce: kościół św. Wawrzyńca w Wonieściu

– udział rodzin – Karmina, Spławia i Wonieścia.

– temat: Zjawienie 13 października – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Nawiedzenie Parafii św. Wawrzyńca przez Maryję w znaku fatimskim 2017

– znak: Pokropienie wodą święconą – Dziesiątek Różańca

- godz. 18.00 – rozpoczęcie od wystawienia Najś. Sakramentu

                           - fragment Pisma św. i wspomnienie s. Łucji z 13 paźdiernika

                           - Różaniec tajemnice chwalebne

                           - modlitwa uniżenia(kapłan leży krzyżem) i uwielbienia przed Mszą św.(Święty Boże, Święty mocny…)

- godz.19.00 – Fatimska Msza św. (z kazaniem- Nawiedzenie Parafii św. Wawrzyńca przez Maryję w znaku fatimskim 2017)

                           - wystawienie Najś. Sakramentu

                          – akt oddania się Niepokalanej

                           - znak stacji VI – Pokropienie wodą święconą i dziesiątek różańca

                           - koronka do Bożego Miłosierdzia

                           - uroczyste błogosławieństwo i zakończenie Apelem. 

 

 

4

 

LITANIA DO BŁ. HIACYNTY I FRANCISZKA

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas €“ Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże €“ zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże €“
Duchu Święty Boże €“
Święta Trójco, Jedyny Boże €“
Święta Maryjo, Królowo wszystkich Świętych €“ módl się za nami.
Błogosławieni Hiacynto i Franciszku €“ módlcie się za nami.
Kwiaty świętości, wyrosłe z dala od zgiełku świata €“
Wrażliwi na piękno darowanej nam przez Boga przyrody €“
Czyste dusze, będące mieszkaniem Boga €“
Krzewie gorejący Najwyższego €“
Płomyki, zapalone przez Boga w ciemnych i niespokojnych czasach €“
Przewodnicy dzieci, młodzieży i dorosłych na drogach świętości €“
Głoszący swym życiem orędzie zbawienia €“
Ewangeliczni maluczcy, zaszczyceni Bożym objawieniem €“
Pojętni uczniowie Anioła Pokoju €“
Szybko uświęceni w szkole Maryi €“
Posłuszni orędziom Pani z nieba €“
Godni powiernicy Matki Bożej, wzywającej świat do pokuty €“
Posłuszni we wszystkim woli Bożej €“
Uświęceni na drodze codziennego krzyża €“
Wierni darom Ducha Świętego i wszystkim łaskom Bożym €“
Heroiczni świadkowie wiary €“
Mężni obrońcy prawdy €“
Przeniknięci współczuciem dla cierpiących €“
Apostołowie zagrożonych wiecznym potępieniem €“
Wierni naśladowcy Jezusa Ukrzyżowanego €“
Męczennicy w pragnieniu €“
Apostołowie zagrożonych, za których ofiarowaliście tyle cierpień €“
Mężni na drodze pokuty i wynagrodzenia Bogu za grzechy €“
Pocieszyciele Serc Jezusa i Maryi €“
Gorliwi czciciele Jezusa w Najświętszym Sakramencie €“
Apostołowie Różańca świętego €“
Mistrzowie w przepojeniu modlitwą całego życia €“
Towarzysze dzieci w ich radosnych zabawach €“
Wierni w przyjaźni, sięgającej poza grób €“
Pielgrzymi przez ziemię, stęsknieni za domem Ojca Niebieskiego €“
Przygotowani przez samą Maryję do szczęśliwej śmierci €“
Ufni w Boże miłosierdzie, wypraszane za życia i po swojej śmierci €“
Szczególni orędownicy Ojca Świętego przed tronem Boga €“
Orędownicy w niebie na rzecz tryumfu Niepokalanego Serca Maryi €“

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata €“ przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata €“ wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata €“ zmiłuj się nad nami.

W. Módlcie się za nami, błogosławieni Hiacynto i Franciszku €“
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty zawstydzasz mędrców tego świata, a maluczkim i pokornym objawiasz swoje tajemnice. Wielbimy Cię w dziele, jakiego dokonała najpokorniejsza Twoja służebnica Maryja, doprowadzając w krótkim czasie Hiacyntę i Franciszka do pełni świętości. Daj nam w szkole Fatimskiej Pani, za wstawiennictwem dwojga Błogosławionych, dojść do nagrody obiecanej w niebie apostołom wszystkich czasów. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

 

Modlitwa podyktowana przez anioła dzieciom w Fatimie

 

Tak uczył w 1916 r. Anioł Pokoju dzieci w Fatimie się modlić:

 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników.

 

Modlitwę tę odmawia się trzy razy

 

 

5

 

 

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Obieram Cię dziś, Maryjo,

w obliczu całego dworu niebieskiego,

na moją Matkę i Panią.

Z całym oddaniem i miłością powierzam

i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę,

wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

a także zasługi moich dobrych uczynków

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo

dysponowania mną jak niewolnikiem oraz

wszystkim, co do mnie należy,

bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania,

na większą chwałę Bożą teraz i na wieki.

Amen.

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC DO GRANIC

 

 

 

 RÓŻANIEC DO GRANIC POLSKI

2017

r01

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.

 

Świat bardzo potrzebuje modlitwy. Dlatego otoczmy nasz kraj różańcem. Stańmy wszyscy 7 października na granicach Polski w 100. rocznicę objawień w Fatimie, w święto Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca. Odpowiedzmy na wezwanie Matki Bożej, odmówmy wspólnie cztery części różańca, błagając o ochronę, pokój i nawrócenie. Razem módlmy się o ratunek dla naszej Ojczyzny i świata. Gorąco prosimy wszystkie wspólnoty parafialne i grupy modlitewne, by organizowały wyjazdy do wybranych kościołów stacyjnych. Bardzo prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się na naszej stronie internetowej. Wszystkich, którzy nie będą mogli tego dnia wziąć udziału w wielkiej modlitwie różańcowej na granicach Polski, prosimy o modlitwę na miejscu – w kościołach parafialnych, grupach modlitewnych i rodzinach. Na stronie internetowej dostępny jest szczegółowy program, który można wszędzie realizować.

 

Zacznijmy działać. Wszyscy razem módlmy się za Polskę

i cały świat.


Program wydarzenia:


10:30 Spotykamy się w kościołach stacyjnych, rozlokowanych wzdłuż całej granicy Polski. Na naszej stronie internetowej możesz wybrać miejsce, do którego chcesz przyjechać.
11:00 Msza Święta.
12:00 Specjalnie przygotowane nabożeństwo eucharystyczne – adoracja.
13:00 Ruszamy do stref modlitwy – wolontariusze prowadzą do wyznaczonych miejsc na całej granicy Polski.
14:00 Modlitwa różańcowa. Zaczynamy o tej samej godzinie na całej granicy, odmawiamy wszystkie cztery części różańca.
16:00 Koniec. Jedziemy do domów, a Błogosławieństwo ogarnia cały świat!

 

 RÓŻANIEC DO GRANIC WONIEŚCIA

2017

r02„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.

Wonieść  też bardzo potrzebuje modlitwy. Dlatego otoczmy modlitwą różańcową naszą Ojczyznę, parafię i nasze rodziny. Stańmy wszyscy 7 października na wysokości zadania  w 100. rocznicę objawień w Fatimie, w święto Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca. Odpowiedzmy na wezwanie Matki Bożej, odmówmy wspólnie cztery części różańca, błagając o ochronę, pokój i nawrócenie. Razem módlmy się o ratunek dla naszej Ojczyzny, naszej parafii i świata. Gorąco proszę wszystkich  parafian poszczególnych wiosek, wraz  z Sołtysami, by przybyli  do naszego kościoła w Wonieściu, a jeśli to nie możliwe, to chociaż w swojej wiosce przy Krzyżu lub figurze Maryi, łączyli się w modlitwie różańcowej.

 

ZAPRASZAMY!
PRZYJDŹ CAŁĄ RODZINĄ!


Zacznijmy działać. Wszyscy razem módlmy się za Polskę, naszą parafię i cały świat.


Program wydarzenia:


8:00 Msza św. do N.S.N.M. Panny z racji pierwszej soboty miesiąca  z 15 – sto minutowym rozmyślaniem.
13:00 Msza Święta ze specjalnie przygotowanym nabożeństwem eucharystycznym – adoracja.
14:00 Ruszamy w całej Polsce o tej właśnie godzinie - modlitwa różańcowa, odmawiając cztery części różańca.
16:00 Koniec. Idziemy do domów, a Błogosławieństwo ogarnia całą naszą Parafię, Ojczyznę i świat!

 

 

 

Kochani Parafianie i Goście – poniżej wszystko o wielkiej modlitwie „Różaniec bez granic”, który będzimy przeżywać w parafii św. Wawrzyńca w Wonieściu


Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie inicjatywy „Różaniec do granic”


Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.


Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.
Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani na granicach naszej Ojczyzny – o jednej godzinie odmówimy cztery części różańca.


Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci.


Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Prosimy duszpasterzy, aby w tym dniu, przeżywali w parafiach bardziej uroczyście nabożeństwo różańcowe, korzystając z pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 20 września 2017 r.

 

1

 

 

2

„Różańcem do Granic” - jest zaproszeniem skierowanym do wierzących Polaków, a także naszych Parafian, aby w dniu 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę miesiąca października, stanęli obok siebie wzdłuż polskiej granicy, w naszej świątyni i wspólnie odmówili różaniec, otaczając modlitewnym łańcuchem całą Polskę, od południa i od północy, od wschodu i od zachodu. Z tą wielką wspólnotą modlitewną połączą się duchowo ci, którzy nie mogą się udać na granice, lecz będą się modlić na różańcu w swoich kościołach i domach rodzinnych. Wspólna modlitwa nazwana „Różańcem do Granic” jest inicjatywą ludzi świeckich. Przekonali oni do niej wiele osób i wspólnot miłujących modlitwę różańcową. Zwrócili się też z prośbą o akceptację i błogosławieństwo do biskupów. Konferencja Episkopatu Polski postanowiła pozostawić w gestii biskupów diecezjalnych sprawę włączenia się w tę inicjatywę oraz określenia sposobu jej realizacji w ich diecezjach.


„Różaniec do Granic”, ma przede wszystkim uwielbiać Boga i dziękować Mu za hojność Jego łask. Nasze dziękczynienie kierujemy również do Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła, Matki Bożej Różańcowej. Nikt nie policzy cudów duchowych i zewnętrznych, które otrzymali Polacy przez Jej wstawiennictwo. Nikt nie zliczy „Zdrowasiek”, które popłynęły z głębi ludzkich serc w stronę Maryi, kochającej Matki. Wszystkie te duchowe dary pozwalają działać łasce Bożej, „opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę”. Nasz Jedyny, ukochany Bóg Ojciec nieustannie podnosi z upadku, leczy dusze i ciała, jednoczy rodziny, usuwa lęk, daje radość i nadzieję. Za każdy taki dar chcemy dziękować. Ponieważ gromadzimy się w pierwszą sobotę miesiąca, dlatego chcemy również naszą modlitwą wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznaje od ludzi. Staramy się spełnić prośbę Matki Najświętszej, odnośnie pierwszych sobót, a więc otrzymaliśmy dar przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty, przystępujemy do Komunii Świętej, podejmujemy medytację o tajemnicach różańca, z wiarą i miłością odmawiamy cały różaniec.


Ważne intencje błagalne


Wdzięczni za hojne dary Boga i macierzyńską opiekę Maryi chcemy także prosić o potrzebne łaski. Wszyscy ich nieustannie potrzebujemy, tak poszczególne osoby, jak też rodziny, naród i świat. Wiara daje nam odwagę, aby prosić o wiele, o pomoc, o ratunek, o nadzieję, o siłę, o nawrócenie, o wierność.

Nawrócenie 3


Ks. kard. Karol Wojtyła, jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową mówił o wyzwaniach, z jakimi w tamtych czasach, prawie czterdzieści lat temu, musiał mierzyć się Kościół. W przemówieniu wygłoszonym w czasie Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii w 1976 roku mówił: „Stoimy w obliczu największej w dziejach konfrontacji, przez jaką przeszła ludzkość. Nie sądzę, by szerokie kręgi społeczeństwa czy szerokie kręgi wspólnoty chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stajemy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią”. Ta konfrontacja trwa nadal, a nawet wydaje się przybierać na sile. Oddalenie się od Boga i życie jakby Boga nie było, to największe niebezpieczeństwo, jakie może nam grozić. Człowiek buduje wtedy doczesną rzeczywistość na podobieństwo wieży Babel. Kierując się tą logiką, niszczy rodzinę, gubi sens męskości i kobiecości, wikła się w nałogi, rości sobie prawo do zabijania nienarodzonych i nieuleczalnie chorych, czuje się panem świata i uważa, że wszystko mu wolno. Staje się egoistą, który bez skrupułów wykorzystuje innych. Na skutek tego rośnie nienawiść, rodzą się konflikty, człowiek staje przeciw człowiekowi, a naród przeciw narodowi. Wołamy więc z pokorą o łaskę wiary, o nawrócenie serc do Boga, o ratunek dla dusz, o zaufanie Maryi i oddanie się Jej Niepokalanemu Sercu. Ta modlitwa płynie nieustannie z naszych kościołów i naszych domów, a przede wszystkim z naszych serc. W większym zgromadzeniu, jakim jest „Różaniec do Granic”, nabiera ona szczególnego znaczenia. Jest wielkim wspólnym wołaniem o ratunek dla człowieka, który jest kuszony, aby odejść od Boga. Chcemy gorąco prosić o łaskę umocnienia wiary dla tych, którzy trwają przy Bogu, o dar odnalezienia wiary dla tych, którzy ją utracili, a także o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

 

Pokój 4


Św. Jan Paweł II w liście o różańcu Rosarium Virginis Mariae pisał: „Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako Tę, która wyjednywała wybawienie. Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam – jak o tym wspomniałem na początku – sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny” (RVM 39). My również powierzamy skuteczności tej modlitwy najtrudniejsze sprawy współczesnego świata, naszej Ojczyzny, poszczególnych rodzin i każdego z nas. W Fatimie, 13 lipca 1917 roku, Maryja powiedziała do dzieci:


„Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać”. Do Niej więc wołamy z wielką wiarą, aby uchroniła nas od wojen, zamachów, walk, a tam, gdzie one się toczą, aby się zakończyły i aby ludzie mogli żyć w pokoju. Nasza wspólna modlitwa może stać się „duchową arką”, która uchroni nas przed utratą wiary i skutkami naszych grzechów.

 

Rodzina 5


Trzecia szczególna intencja modlitwy różańcowej to prośba o pomoc dla rodzin. Papież zwraca najpierw uwagę na to, że „różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy” (RVM 41).


W dniu siódmym października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, wiele rodzin połączy się w tej modlitwie, a ogromne rzesze wierzących, zgromadzonych przy granicy Ojczyzny, będą wznosić ku niebu wołanie, aby Bóg błogosławił wszystkim rodzinom, aby pomnażał szczęście rodzin żyjących miłością, aby uzdrawiał rodziny poranione, aby bronił przed rozpadem małżeństwa przeżywające kryzys, aby wskazywał drogę tym, którzy założyli nowe związki.


Rozważając tę intencję modlitwy, warto przywołać dalsze słowa papieża z listu o różańcu: „Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę” (RVM 41).

 

Inne intencje modlitwy6


Do tych głównych intencji modlitwy, wskazanych przez Ojca Świętego


Jana Pawła II, dołączymy te osobiste, rodzinne i inne.

 

Ważne wydarzenia ostatnich miesięcy


Modlitwa w dniu 7 października 2017 roku wpisuje się w ciąg wydarzeń, które z Opatrzności Bożej dokonały się w ostatnim czasie w Kościele i na polskiej ziemi. Ukazują one wyraźnie miłość Boga ku nam i Jego plan wobec nas. Prosimy Boga przez przyczynę Maryi, Matki Bożej Różańcowej, abyśmy nigdy nie utracili wiary, lecz zawsze byli autentycznymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie.

 

1050 rocznica Chrztu Polski 7


W Wielkim Jubileuszowym Roku Miłosierdzia przeżywaliśmy rocznicę wydarzenia, które najgłębiej zdeterminowało bieg historii naszej Ojczyzny i zbudowało naszą tożsamość. W tamtym czasie wypowiadaliśmy modlitwę, która jest niezmiennie aktualna, a nasza obecność na granicach kraju nadaje jej jeszcze głębszego znaczenia.


Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.


Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Światowe Dni Młodzieży 8


Wyjątkowym wydarzeniem ubiegłego roku było przeżycie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Są one wyrazem wielkiej troski Kościoła o młodych ludzi, którzy coraz mniej wiążą swoje życie z Panem Bogiem. Wielu z nich fałszywie pojmując daną im wolność, daje się pochłaniać, a wręcz zniewalać przez ofertę współczesnego świata. Dlatego ofiarujmy nasz dzisiejszy wysiłek także za nich.


Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i pomnażaj w nich owoce przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Wielka Pokuta w Częstochowie 9


15 października w Roku Miłosierdzia, wielka rzesza wiernych przybyła na Jasną Górę, by podjąć pokutę i modlitwę przebłagalną za grzechy popełnione przez Polaków. Pielgrzymi prosili Boga, by odwrócił swój gniew i uwolnił nas od konsekwencji naszych nieprawości. Myślą i sercem wracamy do niektórych słów modlitwy tam wypowiedzianej.


Stajemy przed Tobą, Boże Wszechmogący, który znasz nasze serca i sumienia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nasze grzechy, błagamy Cię o przebaczenie i miłosierdzie nad nami wszystkimi.

 

Przyjęcie Chrystusa jako Pana i Króla 10


W wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w sobotę, dzień maryjny, 19 listopada 2016 roku, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, biskupi polscy wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi dokonali uroczystego aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla. Oto fragment tego aktu.


Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!


W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

 

Ponowienie aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi 11


W dniu 6 czerwca br. biskupi, zebrani w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, ponowili akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Mówili w nim:


Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego


Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę [...]. Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków”.


Z tym aktem oddania, dokonanym przez biskupów, łączyło się wielu
wierzących w Polsce, a wszyscy byli zaproszeni, aby w święto Narodzenia
Matki Bożej, 8 września, ponowić ten akt w parafiach i rodzinach.

 

Rocznica wyzwolenia naszej Ojczyzny 12


„Różaniec do Granic” przeżywamy w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto przy tej okazji przypomnieć, że wprowadzenie uroczystości Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, którą obchodzimy 3 maja, nastąpiło po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Do Niej, jako swojej Królowej, Polacy zwracali się we wszystkich okresach swoich dziejów.


Mszał Rzymski zamieszcza następującą informację wprowadzającą w przeżywanie uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski:


„Naród polski wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Po odrodzeniu Polski papież Pius XI ustanowił w 1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną patronką kraju, obok świętych biskupów i męczenników: Wojciech i Stanisława”.


ROZWAŻANIA CZTERECH TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH


Prowadzący: Zanim rozpoczniemy modlitwę różańcową wzywajmy wstawiennictwa świętych i błogosławionych Rodaków. Oni uczą nas prawdziwego nabożeństwa do Matki Najświętszej. Prośmy ich, aby byli z nami, w naszej modlitwie.


Lektor: Dziękujemy Bogu za dar świętych i błogosławionych, którzy w pierwszych wiekach naszej historii rozjaśniali życie blaskiem świętości. Oni przynieśli Ewangelię na nasze ziemie i wprowadzali w życie ludzi chrześcijańską mądrość. Są fundamentem wiary dla dalszych pokoleń Polaków. Wielu z nich to męczennicy, wielu żyło na dworach królewskich lub książęcych, wszyscy umiłowali Boga i z miłości ku Niemu podejmowali odważnie zadania, które im zostały powierzone. Prosimy ich, aby wstawiali się za nami i wspierali nas w pójściu do tych, którzy jeszcze nie znają Ewangelii lub też odeszli od Chrystusa. Będziemy ich wspominać według daty ich narodzin dla nieba.


Święty Wojciechu (+997), módl się za nami.
Święci: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie (+1003),
Święty Andrzeju Świeradzie (+1030),
Święty Benedykcie (+1037),
Święty Stanisławie (+ 1079),
Błogosławiony Bogumile (+1204),
Błogosławiony Wincenty Kadłubku (+1223),
Błogosławiony Czesławie (+1242),
Święta Jadwigo Śląska (+1243),
Święty Jacku Odrowążu (+1257),
Błogosławiona Bronisławo (+1259),
Błogosławiony Sadoku z 48 towarzyszami (+1260),
Błogosławiona Salomeo (+1268),
Święta Kingo (+1292),
Błogosławiona Jolanto (+1298).


Prowadzący: Miłosierny Boże, bądź uwielbiony w Twoich Sługach i Służebnicach,
którzy przynieśli naszym przodkom Ewangelię i przenikali nią życie Polaków w pierwszych wiekach powstawania Państwa Polskiego. Spraw, przez ich wstawiennictwo, abyśmy umieli bronić wiary i godności człowieka w dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.


Lektor: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, których dał On narodowi polskiemu w kolejnych wiekach jego historii, w okresie świetności Rzeczypospolitej, a także w czasie jej słabości. Byli oni prawdziwym światłem dla swego pokolenia. Umacniali innych swoim przykładem, dodawali męstwa odwagą i wypraszali Boże błogosławieństwo modlitwą. Przez ich wstawiennictwo prośmy, abyśmy umieli dobrze rozpoznawać znaki czasu i umieli być świadkami Chrystusa w każdym miejscu, do którego Bóg nas pośle.


Lektor:
Błogosławiona Doroto z Mątowów (+1394), módl się za nami.
Święta Jadwigo, królowo (+1399),
Błogosławiony Jakubie Strzemię (+1409),
Święty Janie z Kęt (+1473),
Święty Szymonie z Lipnicy (+1482),
Święty Kazimierzu, królewiczu (+1484),
Święty Janie z Dukli (+1484),
Święty Stanisławie Kazimierczyku (+1489),
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, (+1505),
Święty Stanisławie Kostko (+1568),
Błogosławiona Regino Protmann (+1613),
Święty Melchiorze Grodziecki (+1619),
Święty Janie Sarkandrze (+1620),
Święty Jozafacie Kuncewiczu (+1623),
Błogosławiona Zofio Czeska (+1650),
Święty Andrzeju Bobolo (+1657),
Błogosławiony Rafale Chyliński (+1741),


Prowadzący: Bądź uwielbiony, Ojcze niebieski, który w każdym wieku dajesz nam świadków wiary. Dziękujemy Ci za naszych rodaków, którzy dali piękne świadectwo wiary i miłości w wieku czternastym i w następnych stuleciach. Przez ich wstawiennictwo prosimy, abyśmy nie dali się zwieść pokusom tego świata, lecz zawsze wiernie trwali przy Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.


Lektor: Dziękujmy Bogu za świętych i błogosławionych, którzy prowadzili święte życie i pełnili swoją służbę w trudnym okresie zaborów, a także tych, którzy głosili Ewangelię w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i aż do naszych dni. Dziękujmy im za heroiczną miłość Boga i bliźniego oraz prośmy o wstawiennictwo w intencji całej Ojczyzny.


Święty Klemensie Dworzaku (+1820), módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski (+1871),
Błogosławiona Mario Ludwiko Merkert (+1872),
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami (+1874),
Błogosławiony Auguście Czartoryski (+1893),
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński (+1895),
Błogosławiona Angelo Truszkowska (+1899),
Błogosławiona Mario od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902),
Błogosławiona Marto Wiecka (+1904),
Błogosławiona Małgorzato Szewczyk (+1905),
Święty Rafale Kalinowski (+1907)
Błogosławiona Marcelino Darowska (+1911),
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu (+1912),
Błogosławiony Janie Beyzymie (+1912),
Błogosławiona Celino Borzęcka (+1913),
Błogosławiona Karolino Kózkówna (+1914),
Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna (+1916),
Błogosławiony Honoracie Koźmiński (+1916),
Święty Bracie Albercie Chmielowski (+1916),
Święty Zygmuncie Gorazdowski (+1920),
Błogosławiona Anielo Salawo (+1922),
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska (+1922),
Święty Józefie Bilczewski (+1923),
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze (+1924),
Błogosławiona Kolumbo Gabriel (+1924),
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu (+1927),
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski (+1931),
Błogosławiona Mario Karłowska (+1935),
Święta Faustyno Kowalska (+1938),
Święty Urszulo Ledóchowska (+1939),
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska (+1940),
Święty Maksymilianie Mario Kolbe (+1941),
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak (+1942),
Błogosławiona Mario Stella i jej 10 towarzyszek (+1943),
Błogosławiony Michale Kozalu (+1943),
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski (+1945),
Błogosławiona Bolesławo Lament (+1946),
Błogosławiony Janie Balicki (+1948),
Błogosławiony Władysławie Findyszu (+1964),
Błogosławiony Władysławie Bukowiński (+1974),
Błogosławiony Michale Sopoćko (+1975),
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko (+1984),
Błogosławieni Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski (+1991).
Święty Janie Pawle II (+2005)


Prowadzący: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, który sprawiasz, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska, gdzie ciemność ogarnia umysły ludzi, tam posyłasz ludzi jaśniejących szczególnym blaskiem prawdy, gdzie zwycięża nienawiść, tam miłość okazuje się jeszcze potężniejsza. Spraw, abyśmy umocnieni świadectwem życia i wstawiennictwem naszych świętych patronów, nie lękali się tego świata, lecz odważnie nieśli mu Ewangelię o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Śpiew: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny”.

Wprowadzenie do modlitwy różańcowej


O godz. 14.00 rozpoczyna się modlitwa różańcowa,


(Śpiew: „Z dawna Polski Tyś Królową” lub inny).


Prowadzący: Umocnieni udziałem w Eucharystii i adoracją Najświętszego Sakramentu, zjednoczeni z naszymi braćmi i siostrami, otaczając modlitwą naszą Ojczyznę od północy i południa, od wschodu i zachodu, w dzień poświęcony czci Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę października, pełni wdzięczności za wielkie dary, jakie otrzymaliśmy przez Jej wstawiennictwo, zawierzając Jej siebie samych, nasze rodziny i parafie, nasze wioski i miasta, naszą Ojczyznę i cały świat, rozpocznijmy święty różaniec. Rozpocznijmy wyznaniem wiary w Boga, który jest naszym Ojcem, w Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, w Ducha Świętego, który jest naszym Uświęcicielem.


Prowadzący: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego.


I. Część pierwsza


Tajemnice radosne


Rozważając radosne tajemnice różańca, uwielbiajmy Syna
Bożego, Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem. Począł się
z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, zamieszkał w ludzkiej
rodzinie, był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Prośmy Go,
naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej
Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Polecajmy Jego
miłości małżonków, rodziców i dzieci. Niech Jego obecność w życiu
rodzinnym, będzie umocnieniem w słabościach, światłem w ciemności,
nadzieją w zwątpieniu, jednością w podziałach.


Tajemnica 1 13
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Bądź pozdrowiona Dziewico
i Matko! Bądź pozdrowiona Niepokalana Maryjo! Pan jest z Tobą!
Wybrał Ciebie jako święte naczynie godne nosić Najwyższego. Stałaś się
bramą Boga do nas i naszą bramą do nieba. Radujesz się miłością męża,
św. Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego. Uproś u Boga
łaskę miłości dla wszystkich małżonków. Wspieraj ich w codziennym
życiu, aby pozostali sobie wierni i dobrze wychowali dzieci.


Tajemnica 2 14
Nawiedzenie św. Elżbiety
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona! Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana! Matko Kościoła i Królowo Aposto45
łów! Idziesz do Elżbiety i niesiesz Chrystusa. Jesteś prowadzona przez
Ducha Świętego. Bądź z nami, gdy idziemy do świata odrzucającego
prawdę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Bądź z nami,
gdy chcemy wspierać rodziny dotknięte alkoholizmem, rozłąką i podziałami.


Tajemnica 3 15
Narodzenie Pana Jezusa
Witaj, Matko Baranka i Pasterza! Witaj, która nam rodzisz
Dawcę życia! Witaj, radości ludzkich pokoleń! Dzięki Tobie Stwórca
stał się stworzeniem i wyniósł człowieka do godności dziecka Bożego.
Nad Betlejem aniołowie śpiewali: „Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Przez Twoje wstawiennictwo
prosimy, aby w każdej rodzinie Bóg był uwielbiony, a rodzice
i dzieci cieszyli się błogosławieństwem pokoju.


Tajemnica 4 16
Ofiarowanie Pana Jezusa
O Maryjo, Niepokalanie poczęta! Różo anielskiej czystości!
Oddana Bogu bez reszty. Idziesz ze św. Józefem do świątyni, by przedstawić
Panu Tego, którego porodziłaś. Prowadź wszystkich małżonków
do domu Boga i ucz ich zawierzać ich dzieci najlepszemu Ojcu. Niech
niedziela będzie dla każdej rodziny dniem świętym, czasem poświęconym
Panu. Prosimy o to przez wstawiennictwo Twego wiernego sługi,
św. Jana Pawła II, który z miłością powtarzał słowa: „Jestem cały Twój”.


Tajemnica 5 17
Znalezienie Pana Jezusa
O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko
nasza! Wraz ze św. Józefem doznałaś pociechy, gdy po trzech
dniach poszukiwań odnalazłaś Jezusa w świątyni. On wrócił z wami
do domu i był wam poddany. Maryjo, zawierzamy Ci dziś wszystkie
dzieci. Wyproś dla nich u Boga piękne i szczęśliwe dzieciństwo. Niech
wzrastają otoczone miłością, chronione przed złem i czyniące świat
lepszym.


(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny).


II. Część druga


Tajemnice światła


Prowadzący: Po trzydziestu latach pobytu w Nazarecie, Jezus opuszcza
dom rodzinny i idzie nad Jordan, gdzie rozpoczyna drugi etap realizacji
swojej zbawczej misji. Głosi Ewangelię i uzdrawia ludzkie słabości.
Wskazuje drogi życia i wzywa do pójścia za Nim. Rozważając tajemnice
światła prośmy z wiarą Jezusa, przez wstawiennictwo Maryi, o dar
pokoju. To ważna intencja naszego zgromadzenia modlitewnego. Jesteśmy
spragnieni pokoju i zgody, wzajemnego szacunku i współpracy.
Prosimy za tymi, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, aby
się nawrócili. Prosimy za tymi, którzy angażują wszystkie swoje siły
na rzecz pokoju, aby nie osłabli w swoich działaniach. Modlimy się
również w intencji tych, którzy cierpią na skutek sporów i walk, aby
nie tracili nadziei.


(Prowadzący może dodać: Odmawiając tę część różańca podajmy sobie
dłonie. Zjednoczeni prośmy o zgodę i pokój. Wskazane jest, aby na ten
czas schować różańce. Trzymają je tylko ci, którzy prowadzą modlitwę).


Tajemnica 1 18
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Panie Jezu, Ty będąc Bogiem uniżyłeś samego siebie stawszy
się do nas podobnym. Ty nie znając grzechu, zanurzyłeś się w wodach
oczyszczenia, aby uczynić siebie zapłatą za nasz grzech, również ten,
który w sposób bezpośredni uderza w życie innych osób. Daj nam, już
tu na ziemi doświadczać Królestwa Pokoju. Prosimy o opamiętanie dla
tych, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, prosimy o zatrzymanie
narastającej fali terroryzmu i fanatyzmu religijnego.


Tajemnica 2 19
Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie
Panie Jezu, na weselu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy objawiłeś
swoją boską moc. Zgromadzeni wzdłuż granic kraju na wspólnej
modlitwie różańcowej, wyznajemy dziś za świętym Piotrem: „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego”. Twoja Opatrzność dała nam życie
i wszystko, czego potrzebujemy do jego rozwoju. Twoja opieka towarzyszyła
i nadal towarzyszy wszystkim pokoleniom, językom, ludom
i narodom. Prosimy Cię, czuwaj nad nami, aby każdy człowiek mógł
rodzić się, wzrastać, dojrzewać i odchodzić z tego świata w bezpieczeństwie
i pokoju.


Tajemnica 3 20
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Panie Jezu, Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Przez Ciebie
wszystko się stało, a bez Ciebie nic by się nie stało, co się stało. Króluj
nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie.
Spraw prosimy, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju. Prosimy również za tymi, którzy cierpią
na skutek sporów i walk, aby nie utracili nadziei.


Tajemnica 4 21
Przemienienie na Górze Tabor
Panie Jezu, dzięki Tobie poznajemy jaką miłością obdarzył nas
Ojciec. Zostaliśmy nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Prowadzeni przez Ducha Świętego upodabniamy się coraz bardziej
do Ciebie, Jednorodzonego Syna Bożego. Prosimy z wiarą, abyśmy
dzięki kontemplacji Twojego przemienionego Oblicza, uświęcali się jak
Ty jesteś święty, aby cały świat poznał Ciebie, a przez to doświadczył
pokoju i zgody, a ludzie stali się pełni wzajemnego szacunku i współpracy.


Tajemnica 5 22
Ustanowienie Eucharystii
Panie Jezu, Ty przez usta Apostoła Narodów uczysz nas, że podobnie
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, tak też jest
z Tobą i z nami. Zostaliśmy ochrzczeni i napojeni jednym Duchem,
by stanowić jedno Ciało. Nasza jedność ma swój korzeń w Eucharystii –
bierzemy z tego samego Chleba. Wspólnota Ciała i Krwi Twojej to także
współodczuwanie, bliskość w stosunku do drugiego człowieka. Prosimy
pomóż nam o tym pamiętać, kiedy karmimy się Chlebem Życia. W tej
tajemnicy prosimy za osobami, które angażują swoje siły na rzecz pokoju
i jedności na świecie, aby nie osłabli w swoich działaniach.
(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny).


III. Część trzecia


Tajemnice bolesne


Wraz z Maryją udajemy się na Golgotę, aby być przy Jezusie,
który dla naszego zbawienia podejmuje krzyżową mękę. Od Niej, naszej
niebieskiej Matki, uczymy się trwać do końca przy naszym Panu i Zbawicielu.
Odmawiając bolesne tajemnice różańca polecamy miłosierdziu
Bożemu grzeszników, aby moc miłości Chrystusa, objawiona w Krzyżu,
przemieniła ich serca. Modlimy się także za wszystkich dotkniętych cierpieniem,
za chorych, bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, smutnych,
skrzywdzonych, zagubionych, uchodźców i wszystkich potrzebujących.
Niech z Boskiego Serca Jezusa, przebitego włócznią żołnierza, spłynie
na nich pociecha i umocnienie. Niech Bóg pomnaża w nas wszystkich
chęć niesienia im pomocy.


(Prowadzący może dodać: W czasie odmawiania bolesnej części różańca
można uklęknąć lub wznieść w górę ręce, przynajmniej w czasie jednej
dziesiątki różańca).


Tajemnica 1 23
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Chryste nasz Królu, gdy przyjąłeś naszą cielesność, nie ominęło
Cię to, co w niej bolesne. Opuszczony przez ludzi trwasz na rozmowie
z Ojcem, duchowo towarzyszy Ci Matka. Prosimy, naucz nas przeżywać
wszystkie trudności w jedności z Tobą. W tej tajemnicy Twojemu miłosierdziu
szczególnie polecamy chorych, niepełnosprawnych oraz osoby
starsze, prosząc o umocnienie w cierpieniu dla nich i ich opiekunów.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw
nas!


Tajemnica 2 24
Biczowanie Pana Jezusa
Chryste nasz Królu, spadła na Ciebie chłosta zbawienna dla nas,
a w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Milczysz, gdy jesteś tak
okrutnie torturowany. Twoja godność nas zdumiewa, nie krzyczysz, nie
przeklinasz, nie płaczesz, znosisz niesprawiedliwość z pełnym miłości
przebaczeniem. Prosimy, naucz nas czynić podobnie, kiedy jesteśmy
oskarżani, a nasze cierpienie zdaje się nie mieć granic, naucz nas z serca
przebaczać.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas!


Tajemnica 3 25
Cierniem ukoronowanie
Chryste nasz Królu, z Sercem otwartym na każdego, z Sercem
zranionym, wyśmianym, poniżonym. Okryty płaszczem szkarłatnym,
z trzciną w ręku, cierniową koroną na głowie, splątany sznurem na szyi.
Królu ubogi dla ubogich, przypominający włóczęgę, żebraka, wygnańca,
naucz nas prawdziwej i skutecznej miłości Boga i bliźniego. Naucz nas
pomagać najbardziej potrzebującym: bezdomnym, uchodźcom, uzależnionym,
bezrobotnym.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas!


Tajemnica 4 26
Dźwiganie krzyża
Chryste nasz Królu, biorąc krzyż obarczyłeś się naszymi winami,
przyjąłeś na swoje barki nasze trudy i słabości. W imię miłości bratniej
zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które cierpią
z powodu bratobójczych walk, głodu i niesprawiedliwości. Polecamy
Ci grzeszników, aby moc Twojej miłości przemieniła ich serca.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas!


Tajemnica 5 27
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Chryste nasz Królu, w Twojej śmierci jest nasze życie. Jak przez
grzech jednego Adama wszyscy mamy w nim uczestnictwo, tak przez
łaskę zbawienia współkrólować będziemy z Tobą. Otrzymałeś imię ponad
wszelkie imię. I my dziś wyznajemy że jesteś naszym Panem – ku chwale
Boga Ojca. Daj nam siłę, mimo przeciwności, być Ci wiernymi. Prosimy
obdarz zmarłych z naszych rodzin, naszych dobrodziejów, przyjaciół oraz
osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny nagrodą wiecznej chwały.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas!
(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny)


IV. Część czwarta


Tajemnice chwalebne


Rozpoczynamy czwartą, chwalebną część różańca świętego.
Wpatrujemy się w Chrystusa, który powstaje z martwych, wstępuje
do nieba, zsyła od Ojca Ducha Świętego, zabiera swoją Matkę, Maryję
do nieba i czyni Ją królową nieba i ziemi. Modlimy się o to, abyśmy
wszyscy kroczyli tą drogą, którą szedł Jezus i doszli do domu Ojca, gdzie
czeka na nas pełnia szczęścia i pokoju. Wielką pomocą w nieustannym
rozważaniu słów i czynów Jezusa jest różaniec. Maryja chce, abyśmy
Ją czcili również w tytule „Matka Boża Różańcowa”. Ona uczy nas, jak
rozważać w sercu tajemnice radosne i światła, bolesne i chwalebne. Dlatego
w tej ostatniej części naszej różańcowej modlitwy prosimy gorąco
o łaskę umiłowania tej formy medytacji i modlitwy dla wszystkich wierzących,
dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Niech Bóg w swoim miłosierdziu
rozleje hojnie ten dar w naszym narodzie. Modlitwa na różańcu
jest wielką pomocą w wypełnieniu zobowiązania, jakie podjęli w akcie
przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla i w akcie pełnego ufności zawierzenia
się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Przez modlitwę
różańcową wypraszamy ratunek dla świata.
(Prowadzący może dodać: Chwalebną cząstkę różańca będziemy śpiewać).


Tajemnica 1 28
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, z Tobą rozważamy w sercu
tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z Tobą
rozważamy Jego słowa i czyny, Jego dzieło odkupienia i Jego zwycięstwo
nad śmiercią. Dziś, w naszej modlitwie różańcowej, dzięku51
jemy Ci za dar modlitwy różańcowej, za prowadzenie nas do Jezusa
i uczenie nas pełnego zaufania wobec Niego. Wzywałaś nas w Fatimie:
„Odmawiajcie codziennie różaniec”. Chcemy Twoje polecenie wypełnić,
dlatego prosimy o pomoc. Udziel łaski umiłowania modlitwy
różańcowej dorosłym, młodzieży i dzieciom. Naucz nas wszystkich
takiego rozważania tajemnic Jezusa, jakie Ty przeżywałaś w swoim
Niepokalanym Sercu.


Tajemnica 2 29
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Święta Boża Rodzicielko, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł
po prawicy Ojca jako Pan całego wszechświata. Ty swoją modlitwą
i swoim Sercem podążyłaś za Nim. On był z Tobą, a Ty byłaś z Nim. Prosimy
Cię, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek w wirze codziennych spraw
zapomnieli o Nim, o Jego Ewangelii i o dziedzictwie, które On przygotował
dla nas w niebie. Pomóż nam trzymać w ręku różaniec. Gromadź nas
na tej niezwykłej modlitwie w naszych kościołach i rodzinach. Pozwól
nieustannie doświadczać niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej
w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.


Tajemnica 3 30
Zesłanie Ducha Świętego
Maryjo, napełniona Duchem Świętym i zawsze posłuszna
Jego natchnieniom. Chcemy Cię coraz gorliwiej czcić imieniem, którym
sama pragniesz być nazywana: „Matka Boża Różańcowa”. Twoim
„różańcem”, według słów św. Jana Pawła II, było nieustanne rozważanie
w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania różańca. Broń
przez powierzchownym tylko odmawianiem modlitwy. Niech każda
chwila modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha Świętego. Niech
On zstępuje i odnawia oblicze ziemi, tej ziemi.


Tajemnica 4 31
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Niewiasto obleczona w słońce – w takim znaku na niebie ujrzał
Cię umiłowany apostoł Baranka, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały:
„Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Papież Franciszek komentując
to objawienie stwierdza: „Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy
Ją widzieli (...) jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą
piekła, do którego prowadzi życie bez Boga, bezczeszczące Boga w Jego
stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które
w nas mieszka i nas okrywa”. Nasza piękna Matko, prosimy ucz kolejne
pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat tym
Bożym światłem.


Tajemnica 5 32
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Królowo nieba i ziemi, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem
wszelkich skarbów nieba. Jako najlepsza Matka nieustannie
troszczysz się o nas. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się
trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników
oraz nawrócenie. Prosiłaś także, zgodnie z wolą Syna, o ustanowienie
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca ku czci Twego Niepokalanego
Serca, dla ratowania świata. Z Opatrzności Bożej dziś przypada
również pierwsza sobota. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości,
w których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa,
jakich doznajesz od ludzi. Zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu
i z Tobą idziemy do Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzi. Jego uznajemy
za naszego Króla i Pana. Jemu pragniemy służyć każdego dnia
i we wszystkich sprawach życia.


(Śpiew: „Jezu, ufam Tobie” lub inny)


Rozesłanie


Dziękujemy Ci, miłosierny Ojcze, za dar dzisiejszego spotkania modlitewnego. Odpowiadając na wezwanie Maryi, wzięliśmy do ręki różaniec. Ta modlitwa połączyła wszystkich. Jedni modlili się na granicach naszego kraju, inni w swoich kościołach parafialnych, niektórzy w swoich domach. Nasza Ojczyzna stała się wielkim Wieczernikiem
Modlitwy. Prosiliśmy, aby zstąpił Duch Twój i odnowił oblicze ziemi. W mocy tego Ducha posyłasz nas, abyśmy odważnie świadczyli o Chrystusie i nieśli ludziom Dobrą Nowinę. Idziemy posłani przez Ciebie, napełnieni Twoim Duchem, zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Idziemy otoczeni miłością Maryi, Matki Bożej Różańcowej. Ona w Fatimie zapewniła nas, że Jej Niepokalane Serce zatryumfuje. Ufni w Jej wstawiennictwo prosimy Ją, aby nas prowadziła do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Błogosławieństwo kapłana


(na podstawie opracowania Komisji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.)

 

 

33

 

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.