Msze święte


Wonieść

8.00, 09:30, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

Kapłaństwo

Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wszystkich wiernych, chociaż „jedno i drugie” we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym - różnią się jednak co do istoty, będąc sobie „wzajemnie przyporządkowane” (KKK 1547).

Kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez

- rozwój łaski chrztu,

- życie wiarą, nadzieją i miłością,

- życie według Ducha.

Kapłaństwo urzędowe

- służy kapłaństwu wspólnemu,

- przyczynia się do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan,

- jest jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół.

Zadania kapłanów

Przez sakrament kapłaństwa niektórzy spośród wiernych, są ustanawiani świętymi szafarzami, są konsekrowani i przeznaczeni aby byli pasterzami Ludu Bożego, wypełniając zadanie nauczania, uświęcania i kierowania.

Trzy stopnie święceń

- biskupstwo,

- prezbiterat,

- diakonat.

Kandydaci do święceń

Kandydaci do świeceń muszą spełniać wymogi określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Alumni przygotowują się do świeceń w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapisanie i świadectwo święceń

Imię i nazwisko osób przyjmujących święcenia diakonatu i prezbiteratu wraz z imieniem, nazwiskiem szafarza święceń oraz datą, wpisuje się do księgi przyjętych święceń przechowywanej w Kurii Metropolitalnej.

Fakt przyjęcia święceń odnotowuje się również w parafialnej księdze ochrzczonych.

Każdy kapłan Archidiecezji Poznańskiej otrzymuje legitymację kapłańską.

Troska o powołania

Rodzice chrześcijańscy winni tak wychowywać dzieci, by były otwarte na podjęcie drogi życiowego powołania.

We wszystkich parafiach należy pamiętać w modlitwach o tych, którzy już święcenia przyjęli, o przygotowujących się do kapłaństwa i prosić o nowe powołania. W naszej parafii modlimy się o nowe powołania w każdy I czwartek miesiąca godzinę przed mszą św. adorując Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Wymagane dokumenty od kandydatów do seminarium

 Ubiegając się o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego należy przygotować następujące dokumenty:

- podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do seminarium,

- życiorys (napisany własnoręcznie),

- metryka sakramentu chrztu i bierzmowania,

- świadectwo ślubu kościelnego rodziców,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia),

- opinia księdza proboszcza,

- opinia księdza katechety,

- dwie fotografie (37 x 52 mm, na jasnym tle),

- świadectwo zdrowia.

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Kandydaci są proszeni aby uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

ul. Wieżowa 2/4

PL 61-111 Poznań

tel. +48 61 643 27 00

fax +48 61 643 28 03

http://asd.poznan.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy kandydat do ASD zgłasza się równolegle także na WT UAM. Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Kandydaci są zobowiązani zdać egzamin wstępny na WT UAM. Wszelkie stosowne informacje na temat naboru i egzaminów znaleźć można na stronie http://teologia.amu.edu.pl 
Link bezpośredni:
https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/informacje

Wydział Teologiczny UAM

ul. Wieżowa 2/4

PL 61-111 Poznań

Dziekanat

tel. +48 61 829 39 91

fax +48 61 851 97 35