Msze święte


Wonieść

8.00, 09:15, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota

Parsko

17:00 - sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

 

 

Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne

Parafia rzymskokatolicka

pod wezwaniem św. Wawrzyńca

w Wonieściu

(dekanat śmigielski)

(archidiecezja poznańska)

 

 

 

100

 

Organizatorzy Różańca do Granic ruszają z kolejną akcją pod hasłem „Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę.” fundacja Solo Dios Basta, organizator Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic, chce propagować nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.{ całość czytaj  Rok Maryjny}

 

 

3

 

 

Ogłoszenia  Duszpasterskie

na 3 Niedzielę Wielkiego Postu 24.03.2019r

 

1.     Dziś 24.03 – trzecia  Niedziela Wielkiego Postu. 

 

2.     Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00. Po Mszy o godz. 11.00 śpiewać będziemy Gorzkie Żale. Tradycyjnie w każdą niedzielę podczas Mszy o godz. 11.00 modlimy się za Jubilatów. Dziś zostali zaproszeni Jubilaci obchodzący w tym roku 20 i 25 rok małżeństwa. Za tydzień serdecznie zapraszam Jubilatów obchodzących w tym roku 30 i 35 rok małżeństwa.

3.     Jutro w poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00 wraz z duchową adopcją dziecka poczętego. Jeśli są chętni do podjęcia się duchowej adopcji, proszę, aby po Mszy podeszli  do mnie. Wcześniej  jutro bo o godz. 16.00 spotkanie Apostolstwa chorych i cierpiących na probostwie.

 

4.     - We wtorek o godz. 18.00 Msza św. do św. Michała Arch. z egzorcyzmem.

 

5.     - W środę o godz. 18.00 – Msza św. z nowenną do Matki Bożej,

 

 

6.     - W czwartek o godz. 18.00 – Msza św. z nabożeństwem do  św. Jana Pawła II z ucałowaniem relikwi św. Jana Pawła.

 

7.     - W piątek do Męki Pańskiej., godz. 17.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci, godz. 18.00 – Msza św. z nabożeństwem Drogi Krzyżowej dla młodzieży i starszych. Codziennie służę posługą w konfesjonale pół godziny przed każdą Mszą św. również w niedzielę.

 

8.     W niedzielę za tydzień 31 marca zapraszam na mszę św. o godz. 9.30  z  błogosławieństwem roczku.

 

9.     Przez cały wielki post można składać tzw.  „daninę diecezjalną”. Gotowe koperty są wyłożone na stoliczku w kruchcie kościoła.

 

     Tydzień temu na misje zebraliśmy 73 zł.

10.Od poniedziałku do środy wraz z naszymi dziećmi będziemy przeżywać szkolne rekolekcje w Starej Przysiece II i Wonieściu.

 

11. Przewodnik Katolicki, do nabycia po Mszy św.   

                                                                         

                                                     Ks. Proboszcz Janusz Buduj

 

 

Intencje mszalne od  24.03 – 31. 03. 2019 r.

Sobota          23.03.2019  3 N. Wielkiego Postu
godz. 18.00 + Marikę Zandecką – od kuzynów Konrada, Kamila, Szymona z rodzinami oraz od Dominiki z Kasią.
Niedziela  24.03.2019       
godz.   8.00 + Władysławę Kielich – od córki Marii z mężem
godz.   9.30 + Janinę Ciszak – od siostrzenicy wraz z rodziną
godz. 11.00 + Jana Olejnika – od Doroty z rodziną
godz.11.45 Gorzkie Żale
Poniedziałek   25.03.2019       Zwiastowanie N. M. Panny
 
godz.  18.00   O poszanowanie życia ludzkiego
Wtorek             26.03.2019  
godz.  18.00  
 
Środa                27.03.2019    Do naszej ukochanej Matki i Królowej
godz.   18.00 + Zofię Ciesielską w 2 r. śm. – od syna Kazimierza z rodziną.
+ Stanisława Ciesielskiego – od Adama i Ewy
+ Władysławę Grzesińską, Barbarę, Tomasza i Juliana Grzesińskich.
+ Katarzynę, Władysława, Annę, Franciszka Górskich, Babarę, Józefa, Pawła Kolańczyków, Józefa Łabenda, Alojzego Szymańskiego i zm. z rodzin Górskich  i Kolańczyków.
+ Pelagię, Stanisława Kasińskich, Jana Kolberga izm. z rodzin Kasińskich, Kolbergów, Dudziaków i Olejników.
O zdrowie dla Roberta i siły dla rodziny.
O zdrowie dla małego Franciszka.
Czwartek      28.03. 2019  Msza do  św. Jana Pawła II
godz.  18.00 Za Parafian.
Piątek             29.03.2019   Msza św. do Chrystusa cierpiącego na Krzyżu.  
godz.  18.00   + Piotra Olejnika- od kuzyna Stanisława z żoną.
Sobota            30.03.2019     
 
godz. 18.00 Z okazji 75 urodzin Janiny z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Jubilatki i całej Jej rodziny.
Niedziela       31.03.2019      4 Niedziela Wielkiego Postu
 
godz.   8.00 + Józefa Białego w 30 r. śm., Stanisława Spolankiewicza, + Zofię Białą w 25 r. śm, oraz wszystkich zmarłych z rodziny.
godz.   9.30 + Jana Olejnika – od brata
godz.11.00 + Stanisławę Lipowicz w 10 r. śm., Wojciecha, Marię, Halinę Lipowiczów, Stanisława, Helenę, Wojciecha, Mariana, Stanisława Kostrzewów, Annę Pecia i zm. z rodziny.
godz.11.45     Gorzkie Żale

 

Wszystko o duchowej adopcji

Kiedy można przyjąć duchową adopcję?

Duchową adopcję można przyjąć podczas uroczystej mszy lub indywidualnie np. pod krzyżem.

Duchową adopcję w sposób uroczysty można przyjąć w kościele, mszy takie najczęściej są organizowane w następujących dniach:
- 25 marca – Dzień Świętości Życia,
- 28 grudnia – Święto Młodzianków Męczenników.

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

Jaką modlitwę trzeba odmawiać codziennie?

Konieczne jest odmawianie jednej dziesiątki różańca oraz poniższej modlitwy:
Modlitwa codzienna odmawiana w ramach duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą:

„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
“Człowieka Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.”

Kto może odmawiać adopcję?
Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

Jak długo trwa adopcja?
Duchową adopcję podejmuje się na okres dziewięciu miesięcy tylko dla jednego dziecka. Po spełnieniu wszystkich postanowień i po zakończeniu adopcji można rozpocząć kolejną adopcję.

Ile razy można podjąć duchową adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…).

Co można zyskać dzięki duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

Jakie są początki adopcji?
Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
Tak.

Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
Tak.

Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
Wskazane jest, by
przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
Tak. Mogą podejmować prywatnie.

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę
przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
Można wspierać Dzieło Duchowej Adopcji przez np.:
- pozyskać osoby zainteresowane duchową adopcją,
- postarać się o zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
- skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

  PROSZĘ RODZICE BŁOGOSŁAWCIE       SWOJE DZIECI!!!

Jezus szczególnie ukochał dzieci. Pragnął, aby były do Niego przyprowadzane po to, by On mógł je błogosławić. Drodzy rodzice, podobnie jak Jezus błogosławcie swoje dzieci, jeżeli pragniecie, aby były szczęśliwe.
 
W Ewangelii według św. Mateusza ukazana jest scena jak przyniesiono do Jezusa dzieci, aby On położył na nie ręce i pomodlił się. Gdy uczniowie stanowczo sprzeciwiali się, Jezus powiedział: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19, 14). I kładł na nie ręce.
 
To wydarzenie bardzo mocno uświadamia nam prawdę o ważności i cudowności działania Jezusa w przypadku dzieci. On ich nie poucza, ale modli się za nie i je błogosławi. Błogosławić to chcieć, by człowiek był szczęśliwy, by Bóg czynił człowieka szczęśliwym.
 
Osobiście przyszło mi doświadczać mocy Bożego błogosławieństwa. Jesienią trzy lata temu, podczas katechezy przygotowującej dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, zrozumiałem jak wielką moc posiada Boże błogosławieństwo. W czasie jednego z takich spotkań pomyślałem sobie, jak to było, kiedy do Jezusa przyprowadzono dzieci, by je błogosławił? Wówczas przyszła mi myśl, by zacząć błogosławić dzieci. Tak też uczyniłem. Błogosławiłem je, wypowiadając formułę: Błogosławieństwo Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Podczas udzielania błogosławieństwa kładłem dłoń na głowie każdego dziecka i czyniłem na czole znak krzyża świętego.
 
Kiedy zacząłem tę praktykę, nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego. Tymczasem zauważyłem w tych dzieciach wiele ciekawych i nieoczekiwanych zmian:

1. Dzieci zaczęły być częściej radosne. Wielokrotnie doświadczają one smutku, który potrafi sparaliżować dziecko nawet do takiego stopnia, że ono zamyka się w sobie. Radość, która w nich była, pozwoliła wypowiadać się bardzo ciekawie na trudne tematy związane z katechezą.

2. Kolejna zmiana wiąże się ze słuchaniem słowa Bożego. Dzieci otrzymywały indywidualne błogosławieństwo na początku katechezy. Ono powodowało w nich dosłownie „słyszenie” słowa Bożego, nie słuchanie. Owo „słyszenie” owocowało tym, że dzieci daną naukę bardzo długo pamiętały. Nawet potrafiły głęboko o niej rozmawiać, co we mnie budziło duży podziw.

3. Jednym z owoców udzielania Bożego błogosławieństwa było pokonywanie strachu. Można to było zauważyć wtedy, gdy dzieci miały wystąpić publicznie na Mszy Świętej, aby przeczytać czytanie lub Modlitwę powszechną. Dzieci, żeby poczuć się pewniej, przychodziły do mnie, prosząc, by „Ksiądz nas pobłogosławił”.
 
4. Kolejnym owocem jest udzielanie Bożego błogosławieństwa przez rodziców. Dzieci powinny być błogosławione przez matkę i ojca codziennie. Gdy wielokrotnie pytałem rodziców, czy błogosławią swoje dzieci, otrzymywałem odpowiedź negatywną. Rodzice, zamiast błogosławieństwa, potrafią uciec się do innych praktyk. Wiążą się one z zabobonami i znachorstwem. Dziecko, które tuż po narodzeniu płacze, jest często przez swoich rodziców zawożone do osób, które wypowiadają słowa nie mające nic wspólnego z modlitwą i z Bogiem. Nad dzieckiem wiąże się tasiemki koloru czerwonego, by ono nie płakało; by było spokojne; by było chronione przed złym spojrzeniem, przed „urokami”. Często spotkałem się z takim przekonaniem, że dziecko płacze, bo ktoś „rzucił na nie urok”. Inna praktyka to przelewanie wosku lub jajek nad dziećmi. Jest to praktyka znachorska, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Dlatego, Drodzy Rodzice, zamiast uciekać się do tego rodzaju sposobów, błogosławcie swoje dzieci. Wówczas będą spokojniejsze, bardziej otwarte na modlitwę i na Boga.
 
5. Praktyka błogosławienia dzieci pozwoliła mi zauważyć także i to, że dzieciom często brakuje ciepła rodzinnego. Dzieci, nad którymi wykonywałem znak krzyża świętego, szybko przywiązywały się do błogosławieństwa. Gest ten dużo mówi o miłości mamy i taty do swojej pociechy, o relacji rodziców dziecka. Dlatego powtarzam: Drodzy Rodzice, zacznijcie błogosławić swoje dzieci. Możecie wtedy wypowiadać słowa: Błogosławię cię, synu/córko, w imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen. Wypowiadajcie te słowa z wiarą i z intencją wyjednania dla swojego dziecka Bożego błogosławieństwa.
  
Błogosławieństwo Dzieci

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (10,13-16)

W owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie zabraniali im tego.

A Jezus, widząc to; oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie;

nie przeszkadzajcie im, do takich, bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam:,

Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia

kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto Słowo Pańskie.

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami; chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku; Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci dzieci, więc te dzieci zawczasu otoczyć słodyczą swego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu, oraz dozwól, aby za przyczyną Maryi, której opiece i obronie je polecamy, wzrastając w latach; mądrości i łasce, mogły zawsze Tobie się podobać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R.: Amen.

(Kapłan kropi dzieci wodą święconą następnie udziela, błogosławieństwa podobnie mogą to robić rodzice):

Niech was błogosławi i niech strzeże serc waszych

Wszechmogący Bóg Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen.

 

 

 

WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2019

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1.     Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

a)     we wszystkie piątki całego roku,

b)    w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

a)     w Środę Popielcową,

b)    w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wyjątkiem:

a)     Środy Popielcowej,

b)    Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty. 

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

II.   CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 6 marca 2019 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 16 czerwca 2019 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

III.       DANINA DIECEZJALNA

IV.      Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

    

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

Poznań, dnia 1 marca 2019 roku

N. 1014/2019

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

 

WYBRANE PRZESTRZENIE ZAGROŻEŃ DUCHOWYCH i RACHUNEK SUMIENIA

Zagrożenia duchowe, (spisane przez księży egzorcystów), dodatek do rachunku sumienia, niezwykle ważne przed Spowiedzią (według opracowania Ks. Dominika Chmielewskiego)

1. Czy miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwanie w grzechu?

2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu?

3. Czy jest w Tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej źródło?

4. Jaka jest Twoje obecna więź z Chrystusem?

5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo?

6. Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić? (tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zła)

7. Czy tkwisz w jakimś nałogu? (komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może stać się źródłem zniewolenia demonicznego)

8. Jakie były wielkie grzechy wśród Twoich przodków? Czy osoby z Twojej rodziny zajmowały się wywoływaniem duchów lub innymi podejrzanymi praktykami? (skutki grzechów osób z poprzednich pokoleń mogą być powodem jakiegoś nękania przez ducha zła, np. aborcja, zabójstwa, samobójstwa)

9. Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja?

10. Czy dręczyły lub dręczą Cię myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś?

11. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię, obsesyjnych myśli?

12. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia?

13. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok?

14. Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, która Cię przeraziła?

15. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne? (znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna agresja do sacrum, i księży (chodzi oczywiście nie o jakąś niechęć związaną z jakimiś doświadczeniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka))

16. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia np. o śmierci?

17. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska? (może to być związane z jakimś kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną sprawowanymi w domu; może to również być związane z okultystycznym związaniem jakiejś mieszkającej w tym domu osoby)

18. Czy wierzysz w przesądy?

19. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?

20. Czy miałeś coś do czynienia z magią (białą lub czarną)? Czy odprawiałeś jakieś praktyki? 21. Czy byłeś u wróżki? Czy wróżono Ci z kart Tarota? (Tarot oraz karty anielskie mają jednoznaczne podłoże demoniczne)

22. Czy byłeś u „świeckich egzorcystów”, odczyniających, jasnowidzów?

23. Czy korzystałeś z Metody Silvy i programu Sita Learning System? (w praktykach tych następuje oddziaływanie na podświadomość)

24. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki, w których była praktykowana medytacja Zen i praca z „energiami” Ki, Chi? 

25. Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inną formę medytacji dalekowschodniej? Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę? (praktyki te zakorzenione są w obcej chrześcijaństwu filozofii; ćwiczenia ciała są częścią całego systemu filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny); należy odróżnić sztuki walki od sportów walki (bez odniesień do filozofii), konieczne jest jednak kontrolowanie)

26. Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? (np. wiara w moc kryształów (symbole ducha) i piramid („wspaniałe światło”); różne zabawy, np. stosowanie tabliczek Quija; zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formuł magicznych; praktyki chodzenia po ogniu)

27. Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów, przepowiadania przyszłości?

28. Czy podpisałeś jakiś pakt krwi?

29. Czy wierzysz we wróżby? Czy korzystałeś z usług wróżek czy innych magów? 

30. Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.? (prawdziwe wróżby, wróżby dla zabawy : wróżenie z kart (kartomancja); wróżenie z ręki (chiromancja ); numerologia; odwoływanie się do różnych wyroczni, np. Księga Przemian / Ching : czytanie senników)

31. Czy wierzysz w istnienie tzw. Trzeciego oka? (jest to związane z ezoteryką: ma stanowić bramę do szerszej rzeczywistości)

32. Czy korzystałeś z usług jasnowidzów?

33. Czy korzystałeś z radiestezji ? (różdżkarstwo, wahadlarstwo)- jest to jasnowidztwo

34. Czy korzystałeś z filtrów magicznych? ( różne mieszaniny, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów)

35. Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowywania czakramów?

36. Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), hipnozą, psychometrią, praktyką biofeedback, automatycznym, automatycznym pismem, telepatią?

37. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudów?

38. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie? (także dla zabawy)

39. Czy w jakiś sposób przywoływałeś szatana, złe duchy, duchy- przewodniki, duchy opiekuńcze? (przeważnie skutkuje to związaniem demonicznym)

40. Czy uczestniczyłeś w jakichś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach ( np. uczestnictwo w spotkaniach wyznawców Harry Kriszny; (spożywanie czegokolwiek na spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokarm wcześniej ofiarowany demonom)

41. Czy uczestniczyłeś w jakichś kultach satanistycznych, bądź w jakiejś podobnej praktyce? (uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego do swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne zagrożenie dla człowieka skutkuje poważnym zniewoleniem czy opętaniem)

42. Czy nosiłeś jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów? (noszenie symboli satanistycznych: pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka, czy krzyż Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem, wąż i inne symbole predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem)

43. Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną? (czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey’a lub innych, książek tego typu, Kabały Aleistera Crowley’a zwaną „Liber 777”, księgi typu Thota, publikacji Bławatskiej i A. Bailey’a, podpisanie paktu, cyrografu z diabłem, słuchanie muzyki satanistycznej, utożsamianie się z diabłem, wczuwanie się w niego, odgrywanie jego roli, profanowanie krzyża, przebywanie w miejscach, w których był lub jest uprawiany kult satanistyczny)

44. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakichś bóstw, demonów? (np. Makumba - bóstwo afrykańskie)

45. Czy odsyłałeś kogoś „do diabła”?

46. Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakichś praktyk okultystycznych, medytacyjnych ? (niejako scenariusz działań) np. „Harry Potter” (książki te zawierają wprost i jednoznacznie symbolikę okultystyczno - satanistyczną, nie można więc wiele mówić o jakiejś baśniowości, gdyż zawarta symbolika nie jest wieloznaczna: P. Coehlo, „Pielgrzym”)

47. Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytałeś jakąś literaturę z tego zakresu?

48. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? (pedagogika Rudolfa Steinera – czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie)

49. Miałeś do czynienia z hipnozą? (ma ona podłoże spirytystyczne), umbanda, santeria, religia Candomble  - brazylijska odmiana Voo doo, która jest również światopoglądem capoeira – brazylijskiej sztuki walki) przywołaniem duchów?

50. Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera? (metoda związana z New Age: terapia niebezpieczna pod względem religijnym oraz psychologicznym)

51. Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, które są zaproszeniem dla szatana? (np. figurki diabła, obcych bogów, Budda, skarabeusz – symbol reinkarnacji w Egipcie oraz symbol szatana – Belzebuba („władcy much”), Ozyrys, figurki indyjskich bóstw, afrykańskie maski (mają charakter kultyczny), przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, piramida Horusa, mandale, przedmioty od spirytystów, znaki yin- yang, ankh (klucz Nilu), oko proroka, znak OM, oko Horusa, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach lub biżuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka (są przeznaczone dla konkretnych bóstw), inne kadzidełka, lampki i przedmioty kultyczne, wszystko włącznie ze strojami, ubraniami ze sklepów indyjskich, kimona, wachlarze chińskie (wg Feng –Shui mają ukierunkowywać przepływ energii) i porcelana chińska (często są zdobione chińskimi tekstami modlitw), kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, którym przypisuje się jakieś właściwości energetyczne lub inne magiczne, kule Qi-Gong, należące do Feng -shui charakterystyczne zestawy wiszących dzwoneczków lub pręcików tzw. łapacz snów, dzwonki tybetańskie, spirala DNS, znaki zodiaku, znaki chińskiego horoskopu, zabawki przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi (rysunek diabła))

52. Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety, pierścień Atlantów, wisiorki z wężem, podkowy, słoniki „na szczęście”? (wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem bałwochwalstwa; noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, który te przedmioty reprezentują)

53. Czy uczestniczyłeś w jakichś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? (np. w zgromadzeniu różokrzyżowców; zabawy w Halloween)

54. Czy masz jakieś tatuaże? Jeśli tak, to co przedstawiają? (bardzo często przedstawiają jakieś elementy symboliki satanistycznej)

55. Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz? Jakie treści przekazują? (w zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu, itd.)

56. Jakie filmy oglądasz? magię, ezoteryzm i neopogaństwo promują m.in. horrory.  Jakich gier używałeś? (gry komputerowe stanowią pomost pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością, często przekazują określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie, komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem, duża część gier zawiera treści satanistyczne, przynajmniej jako tło, np. „Wiedźmin”, coraz więcej gier zawiera treści bluźniercze mocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, np. „Might & Magic” (M&M), „Hell”, „Seventh sword of mendor”, „Hero’s quest”, „Wizard’s crown”, „Darklands”, „Garbiel Knight”, „Dungeon Keeper”, „Grand Theft Auto”, „Virtual Russian Roulette”, „Killing Stones”, „The Aces & Eight Society”, „Totośmierć”, “Diablo” gry sieciowe MOD

58. Czy grasz w gry RPG (role-playing game)? (jest to specyficzny rytuał, ceremonia, gracze są zaangażowanie, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz), poprzez te gry bardzo często nie jest już zabawa w magię, ale realne praktykowanie okultyzmu)

59. Jakie książki czytasz okultystyczne? Ufologiczne? 

60. Ile czasu poświęcasz muzyce rockowej, metalowej, death metalowej ?

61. Jakie tematy są podejmowane w słuchanych przez Ciebie piosenkach? Czy słuchasz następujących zespołów i wykonawców indywidualnych (wprost lub pośrednio promują satanizm, okultyzm lub inne obce kulty):, 

62. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych środków?

63. Czy podejmowałeś leczenie poprzez medycynę niekonwencjonalną? (bioenergoterapia, Reiki, akupresura, akupunktura – odwołuje się do okultystycznej wizji człowieka i świata, sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin i innych – spirytystyczny fundament tych praktyk (odwoływanie się do duchów), jasnowidztwo, wykorzystywane do rzekomego leczenia –

irydologia, leczenie z moczu (nie mają podstaw naukowych, praktyki te odwołują się do spirytyzmu), seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne – część odwołuje się do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokładna analiza danej praktyki)

Jeśli choć na jedno z pytań była odpowiedź twierdząca wskazana jest modlitwa o uwolnienie, jeśli na więcej to modlitwę należy powtórzyć kilkakrotnie. Oczywiście wszystkie odpowiedzi twierdzące należy wyspowiadać i wyrzec cię ich w konfesjonale.

Rachunek sumienia

GRZECHY WOBEC BOGA - traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne - tworzyć "własny" obraz Boga, bez liczenia się z Ewangelią i naukami Kościoła - nie widzieć w Bogu Istoty Najwyższej i kochającej nas osoby Ojca, któremu należy się najgłębsza miłość, zaufanie, uległość i gotowość do wszelkich ofiar - nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach i postępowaniu, układając życie bez Boga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania w Jego plany i znaki w naszym życiu - przynależność do ateistycznych organizacji lub stowarzyszeń, branie czynnego lub biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu emblematów religijnych, w hamowaniu budowy, odbudowy lub rozbudowy obiektów sakralnych - nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych świątyniach, ośmieszać lub profanować rzeczy, miejsca lub gesty sakralne - znieważać Najświętszy Sakrament - nie modlić się - modlić się w pośpiechu, niedbale - nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepotrzebne prace w tym dniu - nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej pogłębianiu - nie czytać Pisma Świętego - bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świętych, lekceważąco mówić o sprawach religii - nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej miłości Boga, zadowalając się przeciętnością, formalizmem i rutyną - zapierać się wiary w Boga

GRZECHY WOBEC BLIŹNIEGO - przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich - nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć w niezgodzie bez podejmowania prób pojednania, żywić w sobie ducha zemsty i odwetu - znieważać ludzi epitetami, przekleństwami, gestami, czynami - szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, posądzenia, podejrzenia, oszczerstwa, donosy - nie odwoływać niesłusznych zarzutów, nie naprawiać szkód moralnych i materialnych - pozywać przed sąd lub kolegium bez słusznej sprawy - nie dawać możliwości samoobrony "oskarżonemu" lub "osądzonemu" - "wykańczać" swoich przeciwników lub ludzi niemiłych, wykorzystując swoje stanowisko, znajomości itp - traktować pracowników jako bezosobową siłę roboczą, nie służyć im pomocą, radą - pogardzać innymi z racji niższego wykształcenia, stanowiska, innej religii, narodowości, rasy - załatwiać sprawy poza kolejką - nie ustępować miejsca osobom starszym, chorym lub słabym - przychodzić nie w porę, wykorzystywać dobroć i gościnność innych, zanudzać swoimi sprawami i gadulstwem, nie chcieć i nie umieć słuchać innych - nie szukać okazji by ludziom pomagać, sprawić im radość, nieść pokój i miłość - nie walczyć z egoizmem i pychą Miłość narzeczeńska - nie odróżniać miłości od pożądania - podzielać poglądy o "próbnych" pożyciach przedmałżeńskich, wymagać ich lub propagować jako "dowód" miłości - nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się swą miłość lub co do której nie żywi się wzajemnego uczucia miłości, redukując daną osobę do przedmiotu użycia i dostarczenia zmysłowej przyjemności - namawiać do pożycia cielesnego lub stwarzać ku temu okazje przez podniecające zabawy, pieszczoty, autostop, wycieczki we dwoje, lekturę, filmy pornograficzne, nieprzyzwoite żarty itp - ośmieszać dziewictwo i czystość - nie dbać o skromność ubioru - deprawować osoby nieletnie - wykorzystywać chwile słabości drugiej osoby, usprawiedliwiając się, że "ona tego chciała" - szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa, jeśli nie da "dowodu miłości" - namawiać do zabójstwa nienarodzonego dziecka, dopuszczać się aborcji - dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń mogących genetycznie obciążyć potomstwo - nie przygotowywać sie na płaszczyźnie religijno-moralnej oraz materialnej do życia w małżeństwie i rodzinie - nie przepajać miłości erotycznej miłością Boga przez wspólne uczestniczenie we Mszy św., przyjmowanie sakramentów Miłość małżeńska i życie seksualne w małżeństwie - traktować małżeństwo jako czysto prawny, a nie osobowy i sakramentalny związek dwojga ludzi sobie równych - dysponować sobą, zdrowiem, wartościami moralnymi i materialnymi bez liczenia się ze współmałżonkiem - zaniedbywać na co dzień wobec współmałżonka oznak delikatności, miłości, wymogów grzeczności i kultury - jednostronnie, arbitralnie i despotycznie załatwiać sprawy rodziny i domu - uchylać się od czynnego udziału w spełnianiu prac i posług domowych, przeceniać własny wkład w dobro wspólne - poniżać swą godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego nadużywaniem alkoholu - podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, ulegać irytacji - obrażanie się i dąsanie - maltretować fizycznie lub moralnie współmałżonka - w konfliktach widzieć winę tylko współmałżonka - przypominać i wypominać grzechy przeszłości, niedotrzymane obietnice itp. - za wszelką cenę dążyć do wykazania i przeprowadzenia "swojej" racji - cieszyć się z upokorzenie i porażek współmałżonka - nie interesować się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka - nie znajdować słowa uznania i pochwały za wkład pracy, sukcesy i gusty współmałżonka - przesadnie chwalić inne żony lub mężów wobec współmałżonka - nie zdobywać się na uśmiech i humor nawet pomimo zmęczenia i kłopotów - trawić czas na spotkania koleżeńskie, gry, rozrywki kosztem rodziny - poświęcać rodzinę dla innych zajęć - nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci - nie dbać o wspólne imprezy i rozrywki : wczasy, wycieczki, teatr, kino, odwiedziny - nie otaczać należytą troską chorego lub cierpiącego współmałżonka - zaniedbywać należne obowiązki względem rodziny, współmałżonka, odmawiać szacunku jego rodzicom, krewnym, wydawać o nich ujemne sądy, wyrażać się z lekceważeniem, nie szanować uczuć miłości u swego współmałżonka do swych rodziców, krewnych - nie dążyć do stworzenia w małżeństwie wspólnoty materialnej - trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne sprawy: alkohol, stroje, przyjęcia - zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestniczenie we Mszy św., wspólne przystępowanie do sakramentów świętych - szukać w małżeństwie tylko przeżyć zmysłowych - w pożyciu małżeńskim nie liczyć się ze stanem psychicznym i fizycznym współmałżonka, nie znać naturalnej metody poczęć, zmuszać do używania środków antykoncepcyjnych lub samemu je używać - nie liczyć się z kulturą, skromnością i delikatnością, przyjmować i narzucać postawy, czynności i gesty uwłaczające godności człowieka i chrześcijanina - z egoizmu, małoduszności i wygodnictwa ograniczać ilość potomstwa - traktować sprawę dzietności rodziny jako autonomiczną, prywatną, bez rozliczeń z Bogiem - źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych - odmawiać bez powodu pożycia małżeńskiego - zatruwać siebie i współmałżonka zazdrością i nieuzasadnionymi podejrzeniami - nawiązywać flirty, uprawiać stosunki pozamałżeńskie - straszyć współmałżonka rozwodem lub naprawdę do niego dążyć - po rozwodzie cywilnym wstępować w nowe związki małżeńskie - nie chcieć przebaczyć i pojednać się po grzechu wiarołomstwa - nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia małżeńskiego Miłość rodziców względem dzieci - budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniecenia alkoholowego, w trudnych i niezwykłych okolicznościach zewnętrznych - nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu - nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka - ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego potrzeb materialnych - nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, nie posyłać ich na naukę religii, nie dawać im dobrego przykładu - nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi dziecka, nie znajdować czasu na rozmowy, spacery , wycieczki z dziećmi - nie interesować się z kim dzieci utrzymują kontakty towarzyskie - przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epitetami, wyrażeniami, porównaniami, poniżać dzieci - nie tworzyć w domu atmosfery miłości, bezpieczeństwa - urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje alkoholowe, opowiadać nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać się z rzeczy religijnych - pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie tytoniu - zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych - być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt słabym i pobłażliwym, tolerować u dzieci fałszywe poglądy i złe postępowanie - nie szanować indywidualnej osobowości dziecka - w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości - nie dążyć do wytworzenia klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa wielokształtna miłość Boga i człowieka - wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu dziecka według własnych upodobań i ambicji - zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa - dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka - nie modlić się za swoje dzieci Miłość dzieci względem rodziców - nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległości, okłamywać ich, podnosić na nich rękę, przeklinać lub ubliżać im słowem, gestem - nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach - nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołężnych, nie odwiedzać ich, nie pisać listów itp - wstydzić się swoich rodziców - szargać opinię rodziny - opowiadać o wadach rodziców - zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek rodzinny bez liczenia się z potrzebami pozostałych członków rodziny - zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców - nie modlić się za rodziców żywych i umarłych Prawo do własności - przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub społeczną - korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub kasowania biletu - niszczyć własność społeczną lub prywatną - przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi - uprawiać nieuczciwość i oszustwo - nieuczciwie i niesolidnie pracować - przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym, skracać czas pracy przez spóźnianie się albo wcześniejsze wychodzenie - zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą - nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatności - nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych - domagać się łapówek, przyjmować łapówki - zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę pracownikom - nie ubezpieczać swoich pracowników - "robić pieniądze" bez pracy - zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty, "zapominać" o ich oddawaniu Prawo do prawdy i wolności - kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować - fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać - milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać świadectwo prawdzie i sprawiedliwości - podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem - łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, rozmów telefonicznych, mimo woli podsłuchanej spowiedzi - zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją - trudnić się podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem - nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk religijnych - ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyznawania przekonań religijnych - udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie z posług religijnych - zakazywać wypełnianie obowiązków religijnych Życie i zdrowie - stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci człowieka narodzonego lub nienarodzonego - uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec tych, którzy zostali dotknięci utratą bliskiego człowieka spowodowaną przez nas - popierać przerywanie ciąży - pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny - narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo zdrowia, na trwałe lub okresowe kalectwo, na niebezpieczeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS - zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia i miejsca pracy - prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogowych, po spożyciu alkoholu, z nadmierną szybkością - narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawidłowym zachowaniem się na jezdni

GRZECHY WOBEC SAMEGO SIEBIE Małoduszność - nie mieć ideału wzorca swej osobowości, mając- nie realizować go - nie brać pod uwagę życia wiecznego - nie pamiętać o tym, że musimy współpracować z Bogiem w tworzeniu ładu, porządku, piękna - nie wykorzystywać w pełni swych możliwości i talentów - nie szukać i nie wypełniać swego szczególnego powołania, planu Bożego wobec siebie - nie dokształcać się zawodowo - godzić się na zastój w rozwoju swojej kultury umysłowej i moralnej - uzależniać się od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu - nie starać się o poznanie nurtów myśli i kierunków rozwoju swojej epoki - źle gospodarować czasem - marnować go na pustą gadaninę, rozrywkę, przesadną toaletę itp - usprawiedliwiać swój zastój i grzechy "koniecznością życiową", "takimi czasami", "obecną sytuacją" itp Grzechy wobec ciała - nie troszczyć się wcale o swoje zdrowie - zaniedbywać sen, posiłki, wypoczynek - zamraczać się alkoholem, nadmierną ilością tytoniu, używać narkotyków - nadużywać napojów i pokarmów - niszczyć zdrowie przez nieumiarkowany sport, odchudzanie się, nieodpowiedni ubiór w zależności od aury - uprawiać samogwałt, wchodzić w nałóg , uzależnienie, wchodzić w stosunki homoseksualne, lesbijskie, pedofilskie Zła ambicja - dążyć do wyższej stopy życiowej kosztem wartości moralnych i kulturowych - całkowicie poświęcać się zarabianiu pieniędzy i widzieć w tym główny cel swego życia - popadać w zadłużenia i nie oddawać pożyczki - widzieć swą pracę tylko od strony zarobku - dążyć do zdystansowania innych w materialnym dorabianiu się - przeceniać swoje zdolności, zasługi, autorytet - stawiać ambicji inne cele niż służenie bliźniemu, ojczyźnie, narodowi, Bogu Pycha i próżność - wynosić się ponad innych, podkreślać swoją przewagę inteligencji, władzy, zamożności, swoje zasługi i nie pamiętać, że wszystko zawdzięczamy Bogu i ludziom - uważać się za właściciela, a nie "włodarza" dóbr, które mają przez nas służyć bliźnim - mieć w pogardzie innych, pogardliwie się o nich wyrażać, poniżać innych - separować się od innych w poczuciu własnej wyższości - wszędzie podkreślać swoje "ja", lekceważyć co mówią inni - być przewrażliwionym na punkcie miłości własnej- zbyt łatwo się obrażać - przesadnie sie stroić, nie przestrzegać zasad przyzwoitości, budzić niesmak u bliźnich, szpecić siebie przez nadużywanie kosmetyków - ulegać snobizmowi, lekceważyć formy towarzyskie  Brak umiaru - przesadnie troszczyć się o zdrowie - nie panować nad swoimi uczuciami: radością, humorem, gadulstwem i narzucać swoje nastroje innym - robić z siebie "ofiarę losu" - ulegać depresjom, załamaniom- po stratach i niepowodzeniach, czynić za nie odpowiedzialnym Boga i ludzi, nie widzieć w tym stron pozytywnych - uogólniać zło i wady ludzkie, popadać w zgorzknienie i pesymizm Nieład życia - nie mieć ogólnego schematu planu dnia, nie kalkulować podejmowanych zobowiązań ze swymi możliwościami czasowymi - nie mieć przed oczyma hierarchii wartości, nie brać pod uwagę motywów moralnych i zobowiązań osobowych w podejmowaniu decyzji - być "roztrzepanym", tolerować nieporządek i bałagan w domu, w swym wyglądzie - bezmyślnie i pochopnie wydawać pieniądze - podejmować decyzje pod wrażeniem chwili, bez dostatecznego przemyślenia lub modlitwy

GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA - pojmować Kościół jako instytucję, partię polityczną, a siebie jako klienta - a nie widzieć w nim Mistycznego Ciała Chrystusa - utożsamiać Kościół z duchowieństwem - opuszczać w niedzielę i święta Mszę św. bez powodu lub z powodu małej niedogodności - ograniczać się do uczestniczenia we Mszy tylko w niedzielę, pomimo łatwości uczestniczenia w niej także w ciągu tygodnia - zachowywać się biernie i z dobrowolnym roztargnieniem w czasie Mszy - nie brać czynnego udziału we Mszy - zaniedbywać lub stronić od częstego przystępowania do Sakram. Eucharystii, a w razie potrzeby od Sakram. Pokuty - przyjmować sakramenty świętokradzko( nie wypełniając warunków) - potępiać i krytykować inne formy kultu i pobożności - uchylać się od wszelkiej formy działalności apostolskiej - posuwać się w tolerancji innych religii do twierdzenia , że "wszystkie religie są sobie równe" - chrześcijan niekatolików uważać za wrogów - ograniczać rolę Kościoła do administrowania sakramentów, a odmawiać mu władzy nauczycielskiej w sprawach wiary i moralności - nie poszerzać i systematycznie nie pogłębiać znajomości nauki Kościoła - głosić poglądy niezgodne z doktryną katolicką - krytykować duchowieństwo - nie dotrzymywać wierności wierze i odrzucać autentyczne wartości chrześcijańskie - unikać w rozmowach spraw i problemów religii lub Kościoła, uważać to za rzecz wstydliwą, "nietaktowną" - być biernym i nie zainteresowanym w organizowaniu nauczania religii dzieci i młodzieży - przeszkadzać w organizowaniu lub przeprowadzaniu katechizacji dzieci i młodzieży - kompromitować Kościół postawą i czynami przeciwnymi duchowi Ewangelii - wolny czas niedzieli lub święta spędzać w lokalach pijąc alkohol - podawać lub spożywać nadmierne ilości alkoholu w czasie rodzinnych przyjęć z okazji Chrztu dziecka, I Komunii św., Sakramentu Małżeństwa itp - nie szanować świąt kościelnych - nie przestrzegać postów i okresowego powstrzymywania się od organizowania hucznych zabaw - nie przestrzegać chrześcijańskich tradycji, związanych ze świętami lub okresami roku liturgicznego - nie interesować się w ogóle problemami i życiem Kościoła - być obojętnym wobec problemu powołań kapłańskich - nie modlić się za papieża i duchowieństwo - zapierać się przynależności do Kościoła Katolickiego 

MODLITWY UWOLNIENIA

1. Modlitwa skruchy, żalu, pokuty i uniżenia przed Panem za wszystkie swoje grzechy, grzechy rodziny oraz przodków.

2. Przebaczenie wszystkim i sobie samemu wszystkich swoich grzechów, złych decyzji i porażek życiowych.

3. OGŁASZANIE ZWYCIĘSTWA JEZUSA W SWOIM ŻYCIU i przyjęcie daru zbawienia, odkupienia, wolności i ochrony Boga oraz potężnego autorytetu dziecka Bożego: Maryjo, Tobie oddaję tę modlitwę.

Módl się ze mną, wszyscy święci, aniołowie i archaniołowie Boga módlcie się ze mną i za mnie.

OGŁASZAM W WIERZE:

Pan jest moją ucieczką, On mnie wyzwala z pułapek szatana i od niszczącego słowa. Mieszkam w cieniu Wszechmocnego. Nie boję się strachu nocnego, ani strzały, która w dzień leci w moją stronę. Jeśli tysiąc upadnie u mego boku i dziesięć tysięcy po mojej prawej stronie, mnie to nie spotka. Jezus jest moim Obrońcą! On rozkazał swoim aniołom i strzegą mnie na wszystkich mych drogach. Noszą mnie na rękach. Chodzę po wężach i żmijach, miażdżę lwa i smoka! Pan mnie osłania i wybawia, jest ze mną w cierpieniu. Otrzymałem od Pana władzę i moc nad całą potęgą nieprzyjaciela! Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jestem wyrwany z mocy nieprzyjaciół moich. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną, co może zrobić mi człowiek? Jeśli Bóg jest ze mną, kto odważy się być przeciwko mnie? Pan jest ze mną, mój Obrońca, z góry patrzę na mych wrogów. Pokonuję ich w imię Pana! Pan napełnia mnie wszelkich błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Wybrał mnie przed założeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył mnie dla Siebie jako syna przez Jezusa Chrystusa. On tak postanowił ku Chwale Majestatu swej łaski, którą mi dał w Jezusie! W Nim mam odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie wszystkich grzechów dzięki Jego łasce! Jestem w Jezusie, nie jestem już potępiony! On mi wszystko przebacza i usprawiedliwia mnie, kiedy żałuję i pokutuję. Nic nie może odłączyć mnie od miłości Jezusa! Odnoszę pełne zwycięstwo, dzięki Jezusowi, który tak mnie ukochał! Nic nie oderwie mnie od miłości Ojca, która jest w Jezusie Chrystusie moim Panu! Jestem królem, kapłanem i prorokiem dla mojego Boga i panuję na ziemi. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się bać? Pan Obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Jestem dzielnym wojownikiem Boga, jestem mężny, nabrałem odwagi i nie boję

się niczego! Zostałem wyrwany z królestwa szatana i przeniesiony do Królestwa Ojca Niebieskiego. Króluję z Jezusem po prawicy Boga. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego, zostało odkupione, oczyszczone i uświęcone przez Krew Jezusa. Wszystkie członki mojego ciała są oddane na służbę Bogu, ku Jego Chwale. Złożyłem swoje ciało Bogu jako ofiarę czystą, świętą, doskonałą i Jemu przyjemną, dlatego nie ma we mnie miejsca dla diabła! Nie ma on nade mną żadnej mocy! Nie ma do mnie żadnego prawa! Jezus opieczętował mnie dla siebie przez swoją Krew. Zwyciężam szatana Krwią Baranka i słowem swojego świadectwa, które teraz z mocą wypowiadam! Ciało moje jest dla Pana, a Pan dla mojego ciała. Jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie! Wszystko, co stare minęło i wszystko we mnie stało się nowe! Jestem pobłogosławiony przez Ducha Świętego ku Chwale Boga Ojca! AMEN!

WYRZECZENIE SIĘ

DLATEGO wyrzekam się w imieniu Jezusa ducha śmierci, samobójstwa, odrzucenia, pustki, niemocy, słabości, lęków, przekleństwa, zwątpienia, niewiary, buntu, nieposłuszeństwa, zamętu, niepokoju, potępienia, oskarżeń, zabójstwa, nienawiści, kłamstwa.

 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa pożądania, perwersji, niemoralności, nieczystości, cudzołóstwa, masturbacji, pornografii i każdego grzechu seksualnego.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa czarnoksięstwa, magii, wróżb i udziału w innych praktykach okultystycznych.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych związków i niemoralnych stosunków z innymi ludźmi.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa nienawiści, złości, urazów, zemsty, odwetu, braku przebaczenia i zgorzknienia.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego przywiązania do narkotyków, alkoholu lub innej substancji, od której jestem uzależniony.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa dumy, wyniosłości, arogancji, próżności, egoizmu, nieposłuszeństwa i buntu.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiej zazdrości i pożądliwości.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkiego grzechu, braku wiary lub zwątpienia.
 • Wyrzekam się samolubności, koncentracji na sobie, użalania się na sobą, odrzucania samego siebie i wywyższania samego siebie.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich niegodnych myśli.
 • Wyrzekam się w imieniu Jezusa wszelkich bezbożnych przyrzeczeń, przymierzy i przysiąg składanych zarówno przeze mnie jak i przez moich przodków.
 • Niech w mojej wspólnocie (kościele) będzie głoszona Ewangelia w mocy Boga potwierdzona cudami i znakami!
 • Niech sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym przeniknie teraz moje życie (Rz14,17).
 • Niech Twoja Chwała będzie moją osłoną. Uwolnij swoją moc w uzdrawianiu i wybawianiu (Łk 5,17).
 • Niech wszyscy wrogowie, którzy walczą o mnie z Barankiem, zostaną zniszczeni (Ap 17,14).
 • Uwolnij mnie od mojego wroga, od tych, którzy przewyższają mnie siłą (Ps 18,18).
 • Wiążę i wyrzucam w imieniu Jezusa wszystkie duchy zwodnicze, które próbują stanąć mi na drodze (1 Tm 4,1).
 • Niech płaszcz Mocy zawsze będzie ze mną (2 Krl 2,8).
 • Niech każdy bezbożny korzeń zostanie wycięty w imieniu Jezusa i usunięty z mojej rodziny. Zgrom tych, którzy mnie atakują, spraw, aby uciekli (Iz 17,13).

PRZEŁAMYWANIE PRZEKLEŃSTW I UWOLNIENIE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO

 • Jestem odkupiony od przekleństwa przez krew Jezusa (Ga 3,13).
 • Jestem potomstwem Abrahama, a jego błogosławieństwo przeszło na mnie (Ga 3,14) dlatego wybieram błogosławieństwo zamiast klątwy i życie zamiast śmierci (5 Moj 11,26).
 • Łamię i wyzwalam się w imieniu Jezusa z wszelkich przekleństw pokoleniowych i ich skutków wynikających z grzechów moich przodków.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa z obu stron mojej rodziny i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa przekleństwa czarów, wróżb i magii.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa dumy, twardego karku, zatwardziałego serca i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa śmierci i zniszczenia i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa choroby i słabości i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa biedy, niedostatku i długów i wyzwalam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwo odrzucenia!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa schizofrenii, rozdwojenia jaźni i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa rozwodu i separacji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa pożądliwości i perwersji i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zamieszania i chorób umysłowych i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa bałwochwalstwa i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa powodujące wypadki i przedwczesną śmierć i uwalniam się z nich!
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa wypowiedziane w moim kierunku, każde negatywne słowo wypowiedziane przez tych, którzy mają władzę nade mną. Uwalniam się od tych przekleństw, a złorzeczących błogosławię.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa, które rzuciłem sam na siebie, wypowiadając złe słowa.
 • Łamię w imieniu Jezusa moc każdego kłamstwa, które zostało wypowiedziane nade mną przez moich rodziców, rodzeństwo i wszystkich, którzy mieli lub mają nade mną jakąkolwiek władzę
 • Łamię w imieniu Jezusa i wyrzekam się wszystkich kłamliwych myśli, słów, które „ słyszę” teraz w moim sercu na swój temat, że: jestem potępiony, że nic w życiu nie osiągnę, że jestem do niczego, że Bóg mnie odrzucił, że nie ma dla mnie zbawienia, że Bóg mnie nie kocha, że nie można mnie kochać takim, jakim jestem, że szatan kieruje moim życiem, że nigdy nie będę wolny, szczęśliwy, spełniony w powołaniu, które Bóg dla mnie przygotował, że nie jestem warty miłości, że nikt mnie nie pokocha, że jestem …., że..( wymieniasz każde kłamstwo o sobie, w które uwierzyłeś).
 • Wiążę i gromię w imieniu Jezusa wszelkie duchy, które mogłyby zakłócić, zachwiać i zdestabilizować rozwój mojej osobowości.
 • W imieniu Jezusa łamię wszelkie jarzmo, ciążące na moim karku i rozrywam wszelkie kajdany (Jr 30,8).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie przekleństwa zniszczenia w mojej rodzinie. Stoję w wyłomie i wznoszę mur (Ez 22,30). Niech każdy wyłom w moim życiu zostanie naprawiony w imieniu Jezusa (Ne 4,7).
 • Usuwam w imieniu Jezusa wszelki ciężar, który nieprzyjaciel nałożył na moje życie. Niech Twoje namaszczenie złamie nieprzyjacielskie jarzmo nałożone na mój kark, niech każdy powróz pęknie (Iz 10,27). Niech każde jarzmo choroby zostanie zniszczone w imieniu Jezusa. Niech każde jarzmo związania zostanie zniszczone w imieniu Jezusa (Ga 5,1).
 • Jezu, strąciłeś księcia tego świata i pokonałeś go (J 12,31). Jezu, rozbroiłeś zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz (Kol 2,15).
 • Gromię i wiążę duchy czarnoksięstwa, pożądliwości, uwiedzenia, zastraszenia, bałwochwalstwa i nierządu.
 • Gromię duchy fałszywego nauczania, fałszywego prorokowania, bałwochwalstwa i perwersji, związane z duchem Jezebel (Ap 2,20).
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie pokoleniowe klątwy dumy, buntu, pożądliwości, ubóstwa, czarów, bałwochwalstwa, śmierci, zniszczenia, klęski, choroby, ułomności, strachu i schizofrenii.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim pokoleniowym i dziedzicznym duchom, działającym poprzez klątwy w moim życiu: wiążę was i wyrzucam!
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom pożądliwości, perwersji, cudzołóstwa, nierządu, nieczystości i zdeprawowania, aby usunęły się z mojej seksualności.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zranienia, odrzucenia, strachu, gniewu, złości, smutku, depresji, zniechęcenia, żalu, zgorzknienia i braku przebaczenia, aby usunęły się z moich emocji.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zamieszania, zapominania, chorób umysłowych, rozdwojenia jaźni, bólu, dumy i wypierania z pamięci, aby usunęły się z mojego mózgu.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim przekleństwom schizofrenii, odrzucenia, alienacji, izolacji od Boga i innych ludzi, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom winy, wstydu i potępienia, aby usunęły się z mojego sumienia.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom dumy, uporu, nieposłuszeństwa, buntu, samowoli, egoizmu, samolubstwa i arogancji, aby usunęły się z mojej woli.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom czarów, magii, wróżbiarstwa i okultyzmu, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom działających w moim ciele, działającym w mojej głowie, w moich oczach, języku, ustach i gardle, aby wyszły ze mnie.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom zwątpienia, niewiary, herezji, błędu, zwodzenia aby ze mnie wyszły.
 • Nakazuję w imieniu Jezusa wszelkim duchom słabości, skrywającym się w dowolnej części mojego życia i mojego ciała, aby ze mnie wyszły.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszelkie plany nieprzyjaciela, wymierzone w moje finanse.
 • Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa nędzy, długu i niepowodzenia finansowego.
 • Najpierw szukam królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie mi dane (Mt 6,33).
 • Ty jesteś El Szaddaj, zapewniasz mi więcej, niż potrzebuję.
 • Dzięki Twojej łasce niczego mi nie zabraknie (Iz 48,15).