mkidn  logo umww  logo pk 

 

Dnia 04.06.2013 rozpoczął się czwarty etap prac remontowych więźby dachowej i pseudosklepienia kościoła w Wonieściu. Remontowane jest tym razem pokrycie dachowe nad prezbiterium, zakrystią i kruchtą naszego kościoła. Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Starostwa Powiatu Kościańskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 80 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 8 tys. zł, kolejne 10 tys. zł ze Starostwa Powiatowego w Kościanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc, która przyspiesza ratowanie naszej świątyni.
Dnia 30.07.2013 zakończyliśmy  remont, a 05.08.2013 nastąpił odbiór konserwatorski, który przeszliśmy pomyślnie. Wraz z parafianami składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, dzięki którym doszło do tego remontu.

 

tab1.jpg tab3.jpg won0.jpg

won1.jpg won2.jpg won3.jpg

won4.jpg won5.jpg won6.jpg

won7.jpg won8.jpg won9.jpg