mkidn  logo umww  logo pk 

Dnia 23.06.2012 rozpoczął się trzeci etap prac remontowych więźby dachowej i pseudosklepienia kościoła w Wonieściu. Remontowane jest pokrycie dachowe nawy głównej naszego kościoła. Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Starostwa Powiatu Kościańskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 150 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 15 tys. zł, kolejne 9 tys. zł ze Starostwa Powiatowego w Kościanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc, która przyspiesza ratowanie naszej świątyni.
Dnia 28.08.2012 zakończyliśmy szczęśliwie remont na dachu nawy głównej naszego kościoła. Wraz z parafianami składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, dzięki którym doszło do tego remontu.

 

3_etap_nawa1.jpg 3_etap_nawa2.jpg nowe_02.jpg

nowe_03.jpg nowe_04.jpg nowe_05.jpg

nowe_06.jpg nowe_08.jpg nowe_10.jpg

nowe_11.jpg nowe_12.jpg nowe_13.jpg

nowe_14.jpg