logo umww

 

Zakończony został pierwszy etap remontu kościoła. Na przedstawionych poniżej zdjęciach można zobaczyć zakres i charakter wykonanych prac remontowych.


Członkowie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej wraz z księdzem proboszczem pragną podziękować wszystkim ofiarodawcą za złożone ofiary.

Ogólny koszt wyniósł 97 tysięcy złotych. Do zapłaty pozostało 57 tysięcy. Kwotę zadłużenia pragniemy spłacić do końca czerwca 2010 roku. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich parafian z Wonieścia oraz zainteresowanych osób o większe zaangażowanie w składaniu ofiar na spłatę długu, gdyż ma to wpływ na przystąpienie do drugiego etapu remontu kościoła.

 

Nr konta parafialnego Bank Spółdzielczy Śmigiel  84 8667 0003 0002 2783 2000 0010

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansował remont kwotą 15 tysięcy złotych.

W roku 2009 wykonano pierwszy etap prac konstrukcyjnych, których celem było przywrócenie prawidłowych schematów statycznych konstrukcji więźby dachowej. W szczególności wyeliminowano działanie rozporu wiązarów pełnych na ściany kościoła. W tym zakresie wzmocniono węzły centralne oraz podporowe oraz zamontowano ściągi w wiązarach pełnych. Wzmocnienie węzłów centralnych w wiązarach pełnych wykonano za pomocą blach stalowych 10mm × 100 mm. Elementy łączone w węźle uzupełniono do pełnych przekrojów przez zastosowanie nakładek w elementach jednogałęziowych oraz wkładek w elementach dwugałęziowych. Nakładki i wypełnienia wklejono w drewno. Wymiary i kształty blach stalowych należy określono indywidualnie dla każdego węzła za pomocą szablonów wykonanych w skali 1 : 1. Blachy stalowe połączono z elementami  drewnianymi za pomocą pierścieni zębatych jednostronnych Bulldog. Wzmocnienie węzłów podporowych polegało na wzajemnym połączeniu zastrzału centralnego, krokwi oraz poziomego odcinka pierwotnej belki wiązarowej. Szczegół rozwiązania pokazany jest na rys. 10. Wzmocnienie węzła wykonano po zrekonstruowaniu przekrojów elementów drewnianych. Zastrzał i poziomy odcinek pierwotnej belki wiązarowej połączono za pomocą 3 śruby M 16. Celem tego połączenia jest dociśnięcie zastrzału do belki poziomej. Wykonanie i montaż ściągów. W wiązarach pełnych nad nawą zamontowano ściągi stalowe o przekroju okrągłym Ø 45 mm. Ściągi mocowano do węzła podporowego za pomocą złącza z blach stalowych o przekroju 12 mm × 100 mm. Blachy mocowano do elementów drewnianych za pomocą pierścieni zębatych jednostronnych Bulldog D = 95mm. Ściąg wykonano z trzech części łączonych za pomocą śrub rzymskich w miejscach ich podwieszenia do konstrukcji.

 

Na poniższych zdjęciach można zobaczyć stan sprzed remontu.

przed01.jpg przed02.jpg przed03.jpg

przed04.jpg przed05.jpg przed06.jpg

przed07.jpg przed08.jpg przed09.jpg

przed10.jpg przed11.jpg przed12.jpg

 

A poniższe zdjęcia przedstawiają częściowo zakresy wykonanych prac w 2009 roku.

po01.jpg po02.jpg po03.jpg

po04.jpg po05.jpg po06.jpg

po07.jpg po08.jpg po09.jpg

po10.jpg po11.jpg po12.jpg

po13.jpg